LMHT: Vayne và Shyvana có splash art mới tuyệt đẹp

Theo các thông tin mới cập nhật, Riot Games vừa tiến hành làm mới lại ảnh đại diện (splash art) cho Vayne và Shyvana trong máy chủ thử nghiệm PBE vào ngày 21/08/2014. Bên cạnh việc làm lại ảnh đại diện cho Thợ Săn Bóng Đêm và Long Nữ, Riot Games còn cập nhật ảnh đại diện cho trang phục PROJECT: Yasuo và Final Boss Veigar. Dự kiến, các thay đổi này sẽ được xuất hiện trong phiên bản 4.15 được trình làng trong thời gian tới.

Vayne

LMHT: Vayne và Shyvana có splash art mới tuyệt đẹp 1
LMHT: Vayne và Shyvana có splash art mới tuyệt đẹp 2
LMHT: Vayne và Shyvana có splash art mới tuyệt đẹp 3
LMHT: Vayne và Shyvana có splash art mới tuyệt đẹp 4
LMHT: Vayne và Shyvana có splash art mới tuyệt đẹp 5

Shyvana

LMHT: Vayne và Shyvana có splash art mới tuyệt đẹp 6
LMHT: Vayne và Shyvana có splash art mới tuyệt đẹp 7
LMHT: Vayne và Shyvana có splash art mới tuyệt đẹp 8
LMHT: Vayne và Shyvana có splash art mới tuyệt đẹp 9
LMHT: Vayne và Shyvana có splash art mới tuyệt đẹp 10

PROJECT: Yasuo

LMHT: Vayne và Shyvana có splash art mới tuyệt đẹp 11
LMHT: Vayne và Shyvana có splash art mới tuyệt đẹp 12
LMHT: Vayne và Shyvana có splash art mới tuyệt đẹp 13
LMHT: Vayne và Shyvana có splash art mới tuyệt đẹp 14

Final Boss Veigar

LMHT: Vayne và Shyvana có splash art mới tuyệt đẹp 15
LMHT: Vayne và Shyvana có splash art mới tuyệt đẹp 16
LMHT: Vayne và Shyvana có splash art mới tuyệt đẹp 17
LMHT: Vayne và Shyvana có splash art mới tuyệt đẹp 18

Bên cạnh việc cập nhật hình ảnh đại diện, Riot Games còn tiếp tục chỉnh sửa chỉ số của Gnar. Cụ thể, tốc độ hồi máu mỗi giây của Gnar ở hai dạng Tí Nị và Khổng Lồ được tăng lên 0.9 từ 0.5. Ngoài ra, các thay đổi liên quan đến sát thương cơ bản của Gnar Tí Nị và Khổng Lồ, sát thương tối đa lên quái rừng của Quá Khích (W) và sát thương vật lý cộng thêm của GNAR (R) được cập nhật trong ngày 19/08/2014 bị hủy bỏ. Các thay đổi liên quan đến tốc độ bay của Ném Boomerang – Ném Đá (Q) và sát thương phép thuật của GNAR (R) trong ngày 19/08/2014 vẫn được giữ nguyên.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: