Lộ diện hình ảnh tạo hình nhân vật của Wolf Knights

Cách đây vài ngày, IMC Games vừa công bố một loạt hình ảnh trong giai đoạn tạo hình nhân vật của Wolf Knights, trò chơi sắp ra mắt của hãng này. Qua một số hình ảnh mới được công bố, chúng ta có thể nhận thấy sự khác biệt của các lớp nhân vật trong Wolf Knights cũng như chất lượng đồ họa của trò chơi này. Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng nhé!

Lộ diện hình ảnh tạo hình nhân vật của Wolf Knights 1
Lộ diện hình ảnh tạo hình nhân vật của Wolf Knights 2
Lộ diện hình ảnh tạo hình nhân vật của Wolf Knights 3
Lộ diện hình ảnh tạo hình nhân vật của Wolf Knights 4
Lộ diện hình ảnh tạo hình nhân vật của Wolf Knights 5
Lộ diện hình ảnh tạo hình nhân vật của Wolf Knights 6
Lộ diện hình ảnh tạo hình nhân vật của Wolf Knights 7
Lộ diện hình ảnh tạo hình nhân vật của Wolf Knights 8
Lộ diện hình ảnh tạo hình nhân vật của Wolf Knights 9
Lộ diện hình ảnh tạo hình nhân vật của Wolf Knights 10
Lộ diện hình ảnh tạo hình nhân vật của Wolf Knights 11
Lộ diện hình ảnh tạo hình nhân vật của Wolf Knights 12
Lộ diện hình ảnh tạo hình nhân vật của Wolf Knights 13
Lộ diện hình ảnh tạo hình nhân vật của Wolf Knights 14
Lộ diện hình ảnh tạo hình nhân vật của Wolf Knights 15
Lộ diện hình ảnh tạo hình nhân vật của Wolf Knights 16
Lộ diện hình ảnh tạo hình nhân vật của Wolf Knights 17
Lộ diện hình ảnh tạo hình nhân vật của Wolf Knights 18
Lộ diện hình ảnh tạo hình nhân vật của Wolf Knights 19
Lộ diện hình ảnh tạo hình nhân vật của Wolf Knights 20
Lộ diện hình ảnh tạo hình nhân vật của Wolf Knights 21
Lộ diện hình ảnh tạo hình nhân vật của Wolf Knights 22
Lộ diện hình ảnh tạo hình nhân vật của Wolf Knights 23
Lộ diện hình ảnh tạo hình nhân vật của Wolf Knights 24
Lộ diện hình ảnh tạo hình nhân vật của Wolf Knights 25
Lộ diện hình ảnh tạo hình nhân vật của Wolf Knights 26
Lộ diện hình ảnh tạo hình nhân vật của Wolf Knights 27
Lộ diện hình ảnh tạo hình nhân vật của Wolf Knights 28
Lộ diện hình ảnh tạo hình nhân vật của Wolf Knights 29
Lộ diện hình ảnh tạo hình nhân vật của Wolf Knights 30

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: