Lộ diện thập đại môn phái của 9K Truyền Kỳ

Theo các thông tin mới cập nhật, fanpage 9K Truyền Kỳ vừa tiết lộ về thập đại môn phái của 9K Truyền Kỳ trong hình dáng của Củ Hành Đại Hiệp. Cụ thể, thập đại môn phái của 9K Truyền Kỳ gồm có Cái Bang, Côn Lôn, Đường Môn, Hoa Sơn, Nga My, Thiên Nhẫn, Thiên Vương, Thiếu Lâm, Thúy Yên và Võ Đang. Cũng giống nhiều trò chơi kiếm hiệp khác, các môn phái trong 9K Truyền Kỳ được chia theo ngũ hành và có thể tương sinh, tương khắc lẫn nhau.

Lộ diện thập đại môn phái của 9K Truyền Kỳ 1

Cái Bang thuộc hệ Hỏa với vũ khí là côn và khả năng tấn công tầm xa

Lộ diện thập đại môn phái của 9K Truyền Kỳ 2

Với vũ khí là kiếm, Côn Lôn thuộc hệ Thổ và có sở trường tấn công cận chiến

Lộ diện thập đại môn phái của 9K Truyền Kỳ 3

Đường Môn thuộc hệ Hỏa và có khả năng tấn công từ xa nhờ nỏ

Lộ diện thập đại môn phái của 9K Truyền Kỳ 4

Hoa Sơn có vũ khí sở trường là kiếm với khả năng tấn công tầm trung và thuộc hệ Mộc

Lộ diện thập đại môn phái của 9K Truyền Kỳ 5

Nga My có vũ khí là kiếm, thuộc hệ Thủy và có sở trường về phụ trợ và trị liệu cho đồng đội

Lộ diện thập đại môn phái của 9K Truyền Kỳ 6

Thiên Nhẫn thuộc hệ Mộc với sở trường cận chiến bằng thương

Lộ diện thập đại môn phái của 9K Truyền Kỳ 7

Cũng sử dụng vũ khí là thương nhưng Thiên Vương Bang lại thuộc hệ Kim

Lộ diện thập đại môn phái của 9K Truyền Kỳ 8

Đệ tử Thiếu Lâm thuộc hệ Kim và có sở trường tấn công cận chiến bằng côn

Lộ diện thập đại môn phái của 9K Truyền Kỳ 9

Thúy Yên thuộc hệ Thủy với vũ khí sở trường là nỏ cùng khả năng tấn công tầm xa

Lộ diện thập đại môn phái của 9K Truyền Kỳ 10

Võ Đang sử dụng kiếm với sở trường tấn công tầm xa và thuộc hệ Thổ

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: