Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019

Vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 01/06/2019 với sự góp mặt của 16 đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại hàng đầu Trung Quốc. Các đội tuyển vẫn thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt và Bo3 để chọn ra sáu đội tuyển đứng đầu tham dự vòng chung kết.

THỂ THỨC THI ĐẤU

Mười sáu đội tuyển tham dự.

Vòng tròn một lượt.

Tất cả các trận đấu đều là Bo3.

Tám đội tuyển đứng đầu vòng bảng tham dự vòng chung kết.

ĐỘI TUYỂN THAM DỰ


Bilibili Gaming

LPL Mùa Hè 2019 - BLG

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 1 Đường trên: Kang “ADD” Geon-mo
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 2 Đi rừng: Zeng “Meteor” Guo-Hao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường giữa: Lee “Kuro” Seo-haeng
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4 Xạ thủ: Xie “Jinjiao” Jin-Shan
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5 Hỗ trợ: Xie “Kine” Chao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5 Hỗ trợ: Li “XinMo” Qian-Xi
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7 Huấn luyện viên trưởng: Sim “Sim” Sung-soo
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7 Huấn luyện viên phó: Park “Shadow” Jae-seok
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7 Huấn luyện viên: Li “Jay” Chieh
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7 Phân tích viên: Kim “Jykim” Ji-young

Dominus Esports

SinoDragon Gaming đổi tên thành Dominus Esports.

LPL Mùa Hè 2019 DMO

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 1 Đường trên: Jiang “Changhong” Chang-Hong
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 2 Đi rừng: Wang “Xiaopeng” Peng
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường giữa: Huang “Twila” Ting-Wei
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4 Xạ thủ: Chen “GALA” Wei
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5 Hỗ trợ: Ling “Mark” Xu
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5 Hỗ trợ: Lu “Mitsuki” Jia-Lun

Edward Gaming

LPL Mùa Hè 2019 - EDG

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 1 Đường trên: Jeon “Ray” Ji-won
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 1 Đường trên: Lim “Jinoo” Jin-woo
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 1 Đường trên: Wang “Sleepy” He-Yong
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 2 Đi rừng: Ming “Clearlove” Kai
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 2 Đi rừng: Zhao “Jiejie” Li-Jie
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường giữa: Lee “Scout” Ye-chan
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4 Xạ thủ: Wu “BBD” Ling-Feng
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4 Xạ thủ: Hu “iBoy” Xian-Zhao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4 Xạ thủ: Wang “Hope” Jie
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5 Hỗ trợ: Tian “Meiko” Ye
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7 Huấn luyện viên trưởng: Lee “Heart” Gwan-hyung
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7 Huấn luyện viên: Kim “Hermes” Kang-hwan

FunPlus Phoenix

LPL Mùa Hè 2019 - FPX

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 1 Đường trên: Kim “GimGoon” Han-saem
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 2 Đi rừng: Gao “Tian” Tian-Liang
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 2 Đi rừng: Chang “Xinyi” Ping
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường giữa: Kim “Doinb” Tae-sang
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4 Xạ thủ: Lin “Lwx” Wei-Xiang
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5 Hỗ trợ: Liu “Crisp” Qing-Song
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7 Huấn luyện viên trưởng: Chen “WarHorse” Ju-Chih
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7 Huấn luyện viên: Zhou “Disappear” Li-Peng

Invictus Gaming

LPL Mùa Hè 2019 - IG

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 1 Đường trên: Lee “Duke” Ho-seong
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 1 Đường trên: Kang “TheShy” Seung-lok
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 2 Đi rừng: Gao “Ning” Zhen-Ning
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường giữa: Song “Rookie” Eui-jin
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường giữa: Deng “Forge” Jie
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4 Xạ thủ: Yu “JackeyLove” Wen-Bo
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4 Xạ thủ: Chen “West” Long
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5 Hỗ trợ: Wang “Baolan” Liu-Yi
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5 Hỗ trợ: Li-Tan “Lucas” Pan-Ao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7 Huấn luyện viên trưởng: Kim “Karam” Ga-ram
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7 Huấn luyện viên: Won “Mafa” Sang-yeon

JD Gaming

LPL Mùa Hè 2019 - JDG

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 1 Đường trên: Zhang “Zoom” Xing-Ran
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 2 Đi rừng: Sung “Flawless” Yeon-jun
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 2 Đi rừng: Seo “Kanavi” Jin-hyeok
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường giữa: Zeng “Yagao” Qi
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4 Xạ thủ: Gu “imp” Seung-bin
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5 Hỗ trợ: Zuo “LvMao” Ming-Hao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5 Hỗ trợ: Wang “Teeen” Yao-Ji
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7 Huấn luyện viên trưởng: Yoon “Homme” Sung-young

LGD Gaming

LPL Mùa Hè 2019 - LGD

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 1 Đường trên: Lee “DoRun” Soo-min
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 1 Đường trên: Guo “Lies” Hao-Tian
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 2 Đi rừng: Xiang “Condi” Ren-Jie
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường giữa: Hu “Yuuki” Hao-Ming
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4 Xạ thủ: Ha “Kramer” Jong-hun
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5 Hỗ trợ: Liang “RD” Teng-Li
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5 Hỗ trợ: Chen “PYL” Bo
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7 Huấn luyện viên trưởng: Yang “UDJ” Shu-Wei
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7 Huấn luyện viên: Zhang “DP” Han-Xiang
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7 Huấn luyện viên: Choi “Cammly” Won-ho

LNG Esports

Snake Esports đổi tên thành LNG Esports.

LPL Mùa Hè 2019 - LNG

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 1 Đường trên: Li “Flandre” Xuan-Jun
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 2 Đi rừng: Lê “SofM” Quang Duy
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường giữa: Huang “Fenfen” Chen
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường giữa: Bae “Plex” Ho-young
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4 Xạ thủ: Lu “Asura” Qi
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5 Hỗ trợ: Duan “Duan” De-Liang
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5 Hỗ trợ: Hu “Maestro” Jian-Xin

Oh My God

LPL Mùa Hè 2019 - OMG

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 1 Đường trên: Chen “Curse” Chen
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 2 Đi rừng: Zhao “Penguin” Shuai
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường giữa: Zeng “Guoguo” Jun-Li
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường giữa: Xie “icon” Tian-Yu
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4 Xạ thủ: Chen “Kane” Hao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4 Xạ thủ: Yang “kRYST4L” Fan
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5 Hỗ trợ: Li “Chelly” Yu-Zhou
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5 Hỗ trợ: Liu “Hudie” Yan-Zhu
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7 Huấn luyện viên trưởng: Ye “Panda” Wei-Jian
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7 Huấn luyện viên: Gao “Gogoing” Di-Ping

Rogue Warriors

LPL Mùa Hè 2019 RW

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 1 Đường trên: Jiang “Jiangqiao” Jia-Feng
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 1 Đường trên: Bae “Holder” Jae-cheol
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 2 Đi rừng: Chen “Haro” Wen-Lin
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 2 Đi rừng: Wang “WeiYan” Xiang
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường giữa: Tian “HuaTian” Mai
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường giữa: Zhang “HwQ” Tao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4 Xạ thủ: Mei “ZWuji” Hong-Hui
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5 Hỗ trợ: Xia “Huanggai” Long-Yang
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5 Hỗ trợ: Liu “Killua” Dan-Yang

Royal Never Give Up

LPL Mùa Hè 2019 RNG

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 1 Đường trên: Shek “AmazingJ” Wai Ho
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 1 Đường trên: Xie “Langx” Zhen-Ying
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 1 Đường trên: Xiao “LoveZrr” Zhi
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 2 Đi rừng: Hung “Karsa” Hao-Hsuan
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường giữa: Li “Xiaohu” Yuan-Hao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4 Xạ thủ: Jian “Uzi” Zi-Hao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4 Xạ thủ: Zhang “Wink” Rui
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5 Hỗ trợ: Shi “Ming” Sen-Ming

Suning

SN

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 1 Đường trên: Yu “Biubiu” Lei-Xin
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 2 Đi rừng: Yang “H4cker” Zhi-Hao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 2 Đi rừng: Wei “Weiwei” Bo-Han
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường giữa: Huang “Maple” Yi-Tang
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường giữa: Xiang “Angel” Tao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4 Xạ thủ: Han “Smlz” Jin
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4 Xạ thủ: Peng “Babi9” Ze
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5 Hỗ trợ: Hu “SwordArt” Shuo-Chieh

Team WE

LPL Mùa Hè 2019 - WE

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 1 Đường trên: Ke “957” Chang-Yu
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 1 Đường trên: Wan “Clever9” Zhi-Cong
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 1 Đường trên: Kim “Poss” Min-cheol
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 2 Đi rừng: Jiang “beishang” Zhi-Peng
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường giữa: Su “xiye” Han-Wei
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4 Xạ thủ: Zhao “Jiumeng” Jia-Hao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4 Xạ thủ: Jin “Mystic” Seong-jun
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5 Hỗ trợ: Lou “Missing” Yun-Feng
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7 Huấn luyện viên trưởng: Jin “jinjin” Guang-Hua
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7 Huấn luyện viên: Tsai “Dog8” Hsueh-Yu

Top Esports

Topsport Gaming đổi tên thành Top Esports.

LPL Mùa Hè 2019 TOP

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 1 Đường trên: Bai “369” Jia-Hao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 1 Đường trên: Xiong “Moyu” Hui-Dong
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 2 Đi rừng: Mao “AKi” An
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 2 Đi rừng: Xiong “Xx” Yu-Long
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường giữa: Zhuo “Knight9” Ding
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4 Xạ thủ: Lee “LokeN” Dong-wook
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5 Hỗ trợ: Nam “Ben” Dong-hyun
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5 Hỗ trợ: Zhang “QiuQiu” Ming

Vici Gaming

LPL Mùa Hè 2019 VG

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 1 Đường trên: Xia “Chelizi” Han-Xi
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 1 Đường trên: Dai “Cube” Yi
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 1 Đường trên: Zhao “Aodi” Ao-Di
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 2 Đi rừng: Li “Aix” Yang
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 2 Đi rừng: Zeng “Youdang” Xian-Xin
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường giữa: Lei “Corn” Wen
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường giữa: An “Ian” Jun-hyeong
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường giữa: Chen “Jay” Bo
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4 Xạ thủ: Ding “Puff” Wang
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4 Xạ thủ: Wu “Snow” Hao-Shun
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5 Hỗ trợ: Su “Southwind” Zhi-Lin

Victory Five

LPL Mùa Hè 2019 V5

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 1 Đường trên: Huang “Aliez” Hao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 2 Đi rừng: Tu “Ben4” Xin-Cheng
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường giữa: Li “Mole” Hao-Yan
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường giữa: Tao “Windy” Xiang
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4 Xạ thủ: Wang “y4” Nong-Mo
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5 Hỗ trợ: Li “Max” Xiao-Qiang


LỊCH THI ĐẤU VÀ KẾT QUẢ


Tuần 1

01/06/2019
DMO 0 16:00 2 EDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 143Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 144
JDG 2 18:00 0 FPX
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 143Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 144
02/06/2019
LGD 2 16:00 1 V5
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 143Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 144Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 149
WE 0 18:00 2 RNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 143Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 144


Tuần 2

03/06/2019
SN 2 16:00 1 VG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 143Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 144Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 149
IG 2 18:00 1 DMO
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 143Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 144Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 149
05/06/2019
BLG 2 16:00 0 V5
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 143Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 144
LNG 2 18:00 1 JDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 143Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 144Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 149
06/06/2019
LGD 1 16:00 2 RNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 143Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 144Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 149
WE 1 18:00 2 OMG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 143Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 144Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 149
07/06/2019
BLG 0 16:00 2 FPX
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 143Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 144
IG 0 18:00 2 LNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 143Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 144
08/06/2019
VG 1 16:00 2 TES
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 143Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 144Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 144
RW 0 18:00 2 RNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 143Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 144
09/06/2019
SN 2 16:00 0 LGD
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 143Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 144
EDG 2 18:00 0 JDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 143Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 144


Tuần 3

10/06/2019
OMG 1 16:00 2 BLG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 143Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 144Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 149
IG 1 18:00 2 V5
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 143Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 144Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 149
11/06/2019
DMO 0 16:00 2 LNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 143Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 144
FPX 2 18:00 0 RW
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 143Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 144
12/06/2019
SN 2 16:00 0 WE
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 143Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 144
BLG 0 18:00 2 EDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 143Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 144
14/06/2019
DMO 0 16:00 2 TES
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 143Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 144
OMG 0 18:00 2 LGD
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 143Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 144
15/06/2019
VG 0 16:00 2 RNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 143Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 144
IG 2 18:00 1 EDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 143Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 144Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 149
16/06/2019
FPX 2 16:00 0 WE
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 143Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 144
SN 0 18:00 2 JDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 143Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 144


Tuần 4

17/06/2019
VG 0 16:00 2 V5
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 143Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 144
TES 2 18:00 0 RW
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 143Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 144
18/06/2019
DMO 16:00 SN
FPX 18:00 LGD
19/06/2019
OMG 16:00 RW
LNG 18:00 WE
21/06/2019
BLG 16:00 LNG
EDG 18:00 WE
22/06/2019
JDG 16:00 VG
IG 18:00 TES
23/06/2019
V5 16:00 OMG
FPX 18:00 RNG


Tuần 5

24/06/2019
BLG 16:00 TES
IG 18:00 SN
25/06/2019
LGD 16:00 LNG
RW 18:00 EDG
26/06/2019
VG 16:00 DMO
V5 18:00 FPX
28/06/2019
BLG 16:00 SN
RW 18:00 LNG
29/06/2019
TES 16:00 WE
IG 18:00 JDG
30/06/2019
LGD 16:00 EDG
OMG 18:00 RNG


Tuần 6

12/07/2019
JDG 16:00 WE
DMO 18:00 BLG
13/07/2019
FPX 16:00 VG
OMG 18:00 IG
14/07/2019
LNG 16:00 EDG
TES 18:00 JDG


Tuần 7

15/07/2019
V5 16:00 RW
VG 18:00 IG
16/07/2019
WE 16:00 DMO
BLG 18:00 JDG
17/07/2019
OMG 16:00 LNG
EDG 18:00 V5
19/07/2019
OMG 16:00 VG
TES 18:00 LGD
20/07/2019
SN 16:00 RW
RNG 18:00 EDG
21/07/2019
DMO 16:00 JDG
FPX 18:00 IG


Tuần 8

22/07/2019
TES 16:00 SN
RNG 18:00 V5
23/07/2019
RW 16:00 LGD
BLG 18:00 WE
24/07/2019
FPX 16:00 OMG
LNG 18:00 TES
26/07/2019
VG 16:00 BLG
V5 18:00 JDG
27/07/2019
RNG 16:00 LNG
EDG 18:00 FPX
28/07/2019
RW 16:00 DMO
WE 18:00 IG


Tuần 9

29/07/2019
V5 16:00 TES
RNG 18:00 SN
30/07/2019
WE 16:00 VG
LGD 18:00 DMO
31/07/2019
LNG 16:00 FPX
EDG 18:00 OMG
02/08/2019
V5 16:00 SN
JDG 18:00 RW
03/08/2019
OMG 16:00 DMO
RNG 18:00 TES
04/08/2019
IG 16:00 BLG
WE 18:00 LGD


Tuần 10

05/08/2019
SN 16:00 OMG
LNG 18:00 V5
06/08/2019
RW 16:00 BLG
RNG 18:00 DMO
07/08/2019
VG 16:00 LNG
JDG 18:00 LGD
09/08/2019
WE 16:00 RW
VG 18:00 EDG
10/08/2019
LGD 16:00 BLG
RNG 18:00 IG
11/08/2019
SN 16:00 FPX
EDG 18:00 TES


Tuần 11

12/08/2019
JDG 16:00 OMG
DMO 18:00 V5
13/08/2019
RW 16:00 VG
LGD 18:00 IG
14/08/2019
EDG 16:00 SN
RNG 18:00 BLG
16/08/2019
DMO 16:00 FPX
TES 18:00 OMG
17/08/2019
JDG 13:00 RNG
V5 16:00 WE
RW 18:00 IG
18/08/2019
LGD 13:00 VG
LNG 16:00 SN
TES 18:00 FPX


XẾP HẠNG

Hạng Đội tuyển Thành tích
1 FunPlus Phoenix 4-0 8-0
2 Royal Never Give Up 4-0 8-1
3 LNG Esports 3-0 6-1
3 Top Esports 3-0 6-1
5 Edward Gaming 3-1 7-2
6 Suning 3-1 6-3
7 LGD Gaming 2-2 5-5
7 Victory Five 2-2 5-5
9 Invictus Gaming 2-2 5-6
10 Bilibili Gaming 2-2 4-4
11 Oh My God 1-2 3-5
12 JD Gaming 1-3 3-6
13 Rogue Warriors 0-3 0-6
14 Vici Gaming 0-4 2-8
15 Team WE 0-4 1-8
16 Dominus Esports 0-4 1-8

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 213 YouTube Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 214