Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019

Vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 01/06/2019 với sự góp mặt của 16 đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại hàng đầu Trung Quốc. Các đội tuyển vẫn thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt và Bo3 để chọn ra sáu đội tuyển đứng đầu tham dự vòng chung kết.

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 1
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 2

THỂ THỨC THI ĐẤU

Mười sáu đội tuyển tham dự.

Vòng tròn một lượt.

Tất cả các trận đấu đều là Bo3.

Tám đội tuyển đứng đầu vòng bảng tham dự vòng chung kết.

ĐỘI TUYỂN THAM DỰ

Bilibili Gaming
LPL Mùa Hè 2019 - BLG

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 3Đường trên:Kang “ADD” Geon-mo
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 4Đi rừng:Zeng “Meteor” Guo-Hao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 5Đường giữa:Lee “Kuro” Seo-haeng
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 6Xạ thủ:Xie “Jinjiao” Jin-Shan
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 7Hỗ trợ:Xie “Kine” Chao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 7Hỗ trợ:Li “XinMo” Qian-Xi
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 9Huấn luyện viên trưởng:Sim “Sim” Sung-soo
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 9Huấn luyện viên phó:Park “Shadow” Jae-seok
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 9Huấn luyện viên:Li “Jay” Chieh
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 9Phân tích viên:Kim “Jykim” Ji-young

Dominus Esports
SinoDragon Gaming đổi tên thành Dominus Esports.

LPL Mùa Hè 2019 DMO

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 3Đường trên:Jiang “Changhong” Chang-Hong
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 4Đi rừng:Wang “Xiaopeng” Peng
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 5Đường giữa:Huang “Twila” Ting-Wei
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 6Xạ thủ:Chen “GALA” Wei
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 7Hỗ trợ:Ling “Mark” Xu
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 7Hỗ trợ:Lu “Mitsuki” Jia-Lun

Edward Gaming
LPL Mùa Hè 2019 - EDG

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 3Đường trên:Jeon “Ray” Ji-won
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 3Đường trên:Lim “Jinoo” Jin-woo
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 3Đường trên:Wang “Sleepy” He-Yong
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 4Đi rừng:Ming “Clearlove” Kai
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 4Đi rừng:Zhao “Jiejie” Li-Jie
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 5Đường giữa:Lee “Scout” Ye-chan
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 6Xạ thủ:Wu “BBD” Ling-Feng
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 6Xạ thủ:Hu “iBoy” Xian-Zhao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 6Xạ thủ:Wang “Hope” Jie
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 7Hỗ trợ:Tian “Meiko” Ye
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 9Huấn luyện viên trưởng:Lee “Heart” Gwan-hyung
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 9Huấn luyện viên:Kim “Hermes” Kang-hwan

FunPlus Phoenix
LPL Mùa Hè 2019 - FPX

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 3Đường trên:Kim “GimGoon” Han-saem
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 4Đi rừng:Gao “Tian” Tian-Liang
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 4Đi rừng:Chang “Xinyi” Ping
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 5Đường giữa:Kim “Doinb” Tae-sang
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 6Xạ thủ:Lin “Lwx” Wei-Xiang
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 7Hỗ trợ:Liu “Crisp” Qing-Song
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 9Huấn luyện viên trưởng:Chen “WarHorse” Ju-Chih
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 9Huấn luyện viên:Zhou “Disappear” Li-Peng

Invictus Gaming
LPL Mùa Hè 2019 - IG

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 3Đường trên:Lee “Duke” Ho-seong
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 3Đường trên:Kang “TheShy” Seung-lok
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 4Đi rừng:Gao “Ning” Zhen-Ning
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 5Đường giữa:Song “Rookie” Eui-jin
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 5Đường giữa:Deng “Forge” Jie
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 6Xạ thủ:Yu “JackeyLove” Wen-Bo
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 6Xạ thủ:Chen “West” Long
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 7Hỗ trợ:Wang “Baolan” Liu-Yi
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 7Hỗ trợ:Li-Tan “Lucas” Pan-Ao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 9Huấn luyện viên trưởng:Kim “Karam” Ga-ram
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 9Huấn luyện viên:Won “Mafa” Sang-yeon

Ngày 13/06/2019: Invictus Gaming thông báo Rookie tạm nghỉ thi đấu về Hàn Quốc chăm sóc người thân. Người thay thế Rookie là Deng “Forge” Jie (trước đây là xin) từ Invictus Gamning Young.

JD Gaming
LPL Mùa Hè 2019 - JDG

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 3Đường trên:Zhang “Zoom” Xing-Ran
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 4Đi rừng:Sung “Flawless” Yeon-jun
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 4Đi rừng:Seo “Kanavi” Jin-hyeok
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 5Đường giữa:Zeng “Yagao” Qi
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 6Xạ thủ:Gu “imp” Seung-bin
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 7Hỗ trợ:Zuo “LvMao” Ming-Hao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 7Hỗ trợ:Wang “Teeen” Yao-Ji
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 9Huấn luyện viên trưởng:Yoon “Homme” Sung-young

LGD Gaming
LPL Mùa Hè 2019 - LGD

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 3Đường trên:Lee “DoRun” Soo-min
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 3Đường trên:Guo “Lies” Hao-Tian
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 4Đi rừng:Ding “Kui” Zi-Hao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 5Đường giữa:Hu “Yuuki” Hao-Ming
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 6Xạ thủ:Ha “Kramer” Jong-hun
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 7Hỗ trợ:Liang “RD” Teng-Li
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 7Hỗ trợ:Chen “PYL” Bo
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 9Huấn luyện viên trưởng:Yang “UDJ” Shu-Wei
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 9Huấn luyện viên:Zhang “DP” Han-Xiang
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 9Huấn luyện viên:Choi “Cammly” Won-ho

Ngày 18/06/2019: Condi bị phạt cấm thi đấu chuyên nghiệp 18 tháng do có liên quan đến việc dàn xếp tỉ số trận đấu. Quản lý Hesitate (Song Zi-Yang/Tống Tử Dương) bị cấm vĩnh viễn tham gia vào các hoạt động thi đấu chuyên nghiệp của Liên Minh Huyền Thoại trên toàn thế giới.

Hai thành viên Fdy và 1ntruder của VP Game (đội tuyển chị em của LGD Gaming tại giải hạng hai LDL) bị cấm thi đấu chuyên nghiệp 10 tháng ở tất cả các khu vực đến ngày 18/04/2020.

Thành viên mới đảm nhận vị trí đi rừng thay thế cho Condi là Ding “Kui” Zi-Hao.

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 4Đi rừng:Xiang “Condi” Ren-Jie

LNG Esports
Snake Esports đổi tên thành LNG Esports.

LPL Mùa Hè 2019 - LNG

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 3Đường trên:Li “Flandre” Xuan-Jun
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 4Đi rừng:Lê “SofM” Quang Duy
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 5Đường giữa:Huang “Fenfen” Chen
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 5Đường giữa:Bae “Plex” Ho-young
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 6Xạ thủ:Lu “Asura” Qi
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 7Hỗ trợ:Duan “Duan” De-Liang
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 7Hỗ trợ:Hu “Maestro” Jian-Xin

Oh My God
LPL Mùa Hè 2019 - OMG

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 3Đường trên:Chen “Curse” Chen
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 4Đi rừng:Zhao “Penguin” Shuai
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 5Đường giữa:Zeng “Guoguo” Jun-Li
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 5Đường giữa:Xie “icon” Tian-Yu
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 6Xạ thủ:Chen “Kane” Hao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 6Xạ thủ:Yang “kRYST4L” Fan
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 7Hỗ trợ:Li “Chelly” Yu-Zhou
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 7Hỗ trợ:Liu “Hudie” Yan-Zhu
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 9Huấn luyện viên trưởng:Ye “Panda” Wei-Jian
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 9Huấn luyện viên:Gao “Gogoing” Di-Ping

Rogue Warriors
LPL Mùa Hè 2019 RW

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 3Đường trên:Jiang “Jiangqiao” Jia-Feng
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 3Đường trên:Bae “Holder” Jae-cheol
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 4Đi rừng:Chen “Haro” Wen-Lin
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 4Đi rừng:Wang “WeiYan” Xiang
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 5Đường giữa:Tian “HuaTian” Mai
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 5Đường giữa:Zhang “HwQ” Tao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 6Xạ thủ:Mei “ZWuji” Hong-Hui
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 7Hỗ trợ:Xia “Huanggai” Long-Yang
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 7Hỗ trợ:Liu “Killua” Dan-Yang

Royal Never Give Up
LPL Mùa Hè 2019 RNG

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 3Đường trên:Shek “AmazingJ” Wai Ho
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 3Đường trên:Xie “Langx” Zhen-Ying
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 3Đường trên:Xiao “LoveZrr” Zhi
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 4Đi rừng:Hung “Karsa” Hao-Hsuan
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 5Đường giữa:Li “Xiaohu” Yuan-Hao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 6Xạ thủ:Jian “Uzi” Zi-Hao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 6Xạ thủ:Zhang “Wink” Rui
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 7Hỗ trợ:Shi “Ming” Sen-Ming

Suning
SN

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 3Đường trên:Yu “Biubiu” Lei-Xin
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 4Đi rừng:Yang “H4cker” Zhi-Hao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 4Đi rừng:Wei “Weiwei” Bo-Han
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 5Đường giữa:Huang “Maple” Yi-Tang
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 5Đường giữa:Xiang “Angel” Tao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 6Xạ thủ:Han “Smlz” Jin
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 6Xạ thủ:Peng “Babi9” Ze
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 7Hỗ trợ:Hu “SwordArt” Shuo-Chieh

Team WE
LPL Mùa Hè 2019 - WE

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 3Đường trên:Ke “957” Chang-Yu
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 3Đường trên:Wan “Clever9” Zhi-Cong
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 3Đường trên:Kim “Poss” Min-cheol
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 4Đi rừng:Jiang “beishang” Zhi-Peng
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 5Đường giữa:Su “xiye” Han-Wei
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 6Xạ thủ:Zhao “Jiumeng” Jia-Hao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 6Xạ thủ:Jin “Mystic” Seong-jun
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 7Hỗ trợ:Lou “Missing” Yun-Feng
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 9Huấn luyện viên trưởng:Jin “jinjin” Guang-Hua
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 9Huấn luyện viên:Tsai “Dog8” Hsueh-Yu

Top Esports
Topsport Gaming đổi tên thành Top Esports.

LPL Mùa Hè 2019 TOP

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 3Đường trên:Bai “369” Jia-Hao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 3Đường trên:Xiong “Moyu” Hui-Dong
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 4Đi rừng:Mao “AKi” An
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 4Đi rừng:Xiong “Xx” Yu-Long
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 5Đường giữa:Zhuo “Knight9” Ding
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 6Xạ thủ:Lee “LokeN” Dong-wook
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 7Hỗ trợ:Nam “Ben” Dong-hyun
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 7Hỗ trợ:Zhang “QiuQiu” Ming

Vici Gaming
LPL Mùa Hè 2019 VG

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 3Đường trên:Xia “Chelizi” Han-Xi
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 3Đường trên:Dai “Cube” Yi
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 3Đường trên:Zhao “Aodi” Ao-Di
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 4Đi rừng:Li “Aix” Yang
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 4Đi rừng:Zeng “Youdang” Xian-Xin
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 5Đường giữa:Lei “Corn” Wen
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 5Đường giữa:An “Ian” Jun-hyeong
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 5Đường giữa:Chen “Jay” Bo
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 6Xạ thủ:Ding “Puff” Wang
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 6Xạ thủ:Wu “Snow” Hao-Shun
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 7Hỗ trợ:Su “Southwind” Zhi-Lin

Victory Five
LPL Mùa Hè 2019 V5

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 3Đường trên:Huang “Aliez” Hao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 4Đi rừng:Tu “Ben4” Xin-Cheng
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 5Đường giữa:Li “Mole” Hao-Yan
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 5Đường giữa:Tao “Windy” Xiang
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 6Xạ thủ:Wang “y4” Nong-Mo
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 7Hỗ trợ:Li “Max” Xiao-Qiang

LỊCH THI ĐẤU VÀ KẾT QUẢ

Tuần 1

01/06/2019
DMO016:002EDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
JDG218:000FPX
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
02/06/2019
LGD216:001V5
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 152
WE018:002RNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147

Tuần 2

03/06/2019
SN216:001VG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 152
IG218:001DMO
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 152
05/06/2019
BLG216:000V5
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
LNG218:001JDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 152
06/06/2019
LGD116:002RNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 152
WE118:002OMG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 152
07/06/2019
BLG016:002FPX
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
IG018:002LNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
08/06/2019
VG116:002TES
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
RW018:002RNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
09/06/2019
SN216:000LGD
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
EDG218:000JDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147

Tuần 3

10/06/2019
OMG116:002BLG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 152
IG118:002V5
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 152
11/06/2019
DMO016:002LNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
FPX218:000RW
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
12/06/2019
SN216:000WE
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
BLG018:002EDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
14/06/2019
DMO016:002TES
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
OMG018:002LGD
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
15/06/2019
VG016:002RNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
IG218:001EDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 152
16/06/2019
FPX216:000WE
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
SN018:002JDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147

Tuần 4

17/06/2019
VG016:002V5
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
TES218:000RW
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
18/06/2019
DMO016:002SN
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
FPX218:001LGD
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 152
19/06/2019
OMG216:000RW
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
LNG218:001WE
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 152
21/06/2019
BLG216:001LNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 152
EDG018:002WE
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
22/06/2019
JDG216:000VG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
IG218:001TES
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 152
23/06/2019
V5216:000OMG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
FPX218:000RNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147

Tuần 5

24/06/2019
BLG016:002TES
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
IG218:001SN
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 152
25/06/2019
LGD016:002LNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
RW218:001EDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 152
26/06/2019
VG116:002DMO
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 152
V5118:002FPX
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 152
28/06/2019
BLG216:001SN
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 152
RW218:001LNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 152
29/06/2019
TES216:001WE
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 152
IG018:002JDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
30/06/2019
LGD116:002EDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 152
OMG018:002RNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147

Tuần 6

12/07/2019
DMO016:002BLG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
JDG118:002WE
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 152
13/07/2019
FPX216:000VG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
OMG118:002IG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 152
14/07/2019
TES216:000JDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
LNG018:002EDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147

Tuần 7

15/07/2019
V5216:001RW
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 152
VG118:002IG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 152
16/07/2019
BLG116:002JDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 152
WE218:001DMO
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 152
17/07/2019
EDG216:000V5
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
OMG018:002LNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
19/07/2019
OMG016:002VG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
TES218:000LGD
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
20/07/2019
SN216:000RW
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
RNG218:000EDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
21/07/2019
DMO216:001JDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 152
FPX118:002IG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 152

Tuần 8

22/07/2019
RNG216:000V5
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
TES018:002SN
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
23/07/2019
RW216:001LGD
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 152
BLG218:000WE
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
24/07/2019
FPX216:000OMG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
LNG018:002TES
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
26/07/2019
VG016:002BLG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
V5018:002JDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
27/07/2019
RNG216:000LNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
EDG018:002FPX
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
28/07/2019
RW116:002DMO
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 152
WE218:001IG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 152

Tuần 9

29/07/2019
V5016:002TES
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
RNG218:000SN
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
30/07/2019
WE216:000VG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
LGD018:002DMO
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
31/07/2019
EDG216:000OMG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
LNG018:002FPX
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
02/08/2019
V5016:002SN
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
JDG018:002RW
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
03/08/2019
OMG016:002DMO
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
RNG118:002TES
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 152
04/08/2019
WE216:000LGD
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
IG118:002BLG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 152

Tuần 10

05/08/2019
LNG116:002V5
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 152
SN218:001OMG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 152
06/08/2019
RW016:002BLG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
RNG218:001DMO
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 152
07/08/2019
VG116:002LNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 152
JDG118:002LGD
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 152
09/08/2019
VG116:002EDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 152
WE218:001RW
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 152
10/08/2019
LGD016:002BLG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
RNG218:001IG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 152
11/08/2019
SN016:002FPX
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
EDG118:002TES
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 152

Tuần 11

12/08/2019
DMO216:000V5
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
JDG218:000OMG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
13/08/2019
RW216:001VG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 152
LGD018:002IG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
14/08/2019
EDG216:000SN
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
RNG018:002BLG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
16/08/2019
DMO016:002FPX
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
TES218:000OMG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
17/08/2019
V5013:002WE
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
RW016:002IG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
JDG118:002RNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 152
18/08/2019
LGD113:002VG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 152
LNG216:000SN
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147
TES018:002FPX
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 147

XẾP HẠNG

HạngĐội tuyểnThành tích
1FunPlus Phoenix14-129-4
2Top Esports12-325-10
3Royal Never Give Up12-325-10
4Bilibili Gaming11-423-12
5Edward Gaming9-621-14
6Invictus Gaming9-622-19
7LNG Esports8-719-17
8Suning8-718-16
9Team WE8-719-18
10JD Gaming6-917-19
11Dominus Esports6-915-21
12Rogue Warriors5-1013-24
13Victory Five5-1012-23
14LGD Gaming3-1210-26
15Vici Gaming2-1311-27
16Oh My God2-137-27

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 433YouTubeLịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 - Ảnh 434