Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 1

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019

Vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 01/06/2019 với sự góp mặt của 16 đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại hàng đầu Trung Quốc. Các đội tuyển vẫn thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt và Bo3 để chọn ra sáu đội tuyển đứng đầu tham dự vòng chung kết.

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 2
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3

THỂ THỨC THI ĐẤU

Mười sáu đội tuyển tham dự.

Vòng tròn một lượt.

Tất cả các trận đấu đều là Bo3.

Tám đội tuyển đứng đầu vòng bảng tham dự vòng chung kết.

ĐỘI TUYỂN THAM DỰ


Bilibili Gaming

LPL Mùa Hè 2019 - BLG

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4Đường trên:Kang “ADD” Geon-mo
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5Đi rừng:Zeng “Meteor” Guo-Hao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 6Đường giữa:Lee “Kuro” Seo-haeng
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7Xạ thủ:Xie “Jinjiao” Jin-Shan
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 8Hỗ trợ:Xie “Kine” Chao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 8Hỗ trợ:Li “XinMo” Qian-Xi
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 10Huấn luyện viên trưởng:Sim “Sim” Sung-soo
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 10Huấn luyện viên phó:Park “Shadow” Jae-seok
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 10Huấn luyện viên:Li “Jay” Chieh
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 10Phân tích viên:Kim “Jykim” Ji-young

Dominus Esports

SinoDragon Gaming đổi tên thành Dominus Esports.

LPL Mùa Hè 2019 DMO

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4Đường trên:Jiang “Changhong” Chang-Hong
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5Đi rừng:Wang “Xiaopeng” Peng
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 6Đường giữa:Huang “Twila” Ting-Wei
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7Xạ thủ:Chen “GALA” Wei
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 8Hỗ trợ:Ling “Mark” Xu
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 8Hỗ trợ:Lu “Mitsuki” Jia-Lun

Edward Gaming

LPL Mùa Hè 2019 - EDG

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4Đường trên:Jeon “Ray” Ji-won
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4Đường trên:Lim “Jinoo” Jin-woo
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4Đường trên:Wang “Sleepy” He-Yong
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5Đi rừng:Ming “Clearlove” Kai
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5Đi rừng:Zhao “Jiejie” Li-Jie
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 6Đường giữa:Lee “Scout” Ye-chan
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7Xạ thủ:Wu “BBD” Ling-Feng
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7Xạ thủ:Hu “iBoy” Xian-Zhao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7Xạ thủ:Wang “Hope” Jie
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 8Hỗ trợ:Tian “Meiko” Ye
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 10Huấn luyện viên trưởng:Lee “Heart” Gwan-hyung
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 10Huấn luyện viên:Kim “Hermes” Kang-hwan

FunPlus Phoenix

LPL Mùa Hè 2019 - FPX

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4Đường trên:Kim “GimGoon” Han-saem
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5Đi rừng:Gao “Tian” Tian-Liang
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5Đi rừng:Chang “Xinyi” Ping
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 6Đường giữa:Kim “Doinb” Tae-sang
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7Xạ thủ:Lin “Lwx” Wei-Xiang
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 8Hỗ trợ:Liu “Crisp” Qing-Song
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 10Huấn luyện viên trưởng:Chen “WarHorse” Ju-Chih
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 10Huấn luyện viên:Zhou “Disappear” Li-Peng

Invictus Gaming

LPL Mùa Hè 2019 - IG

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4Đường trên:Lee “Duke” Ho-seong
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4Đường trên:Kang “TheShy” Seung-lok
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5Đi rừng:Gao “Ning” Zhen-Ning
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 6Đường giữa:Song “Rookie” Eui-jin
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 6Đường giữa:Deng “Forge” Jie
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7Xạ thủ:Yu “JackeyLove” Wen-Bo
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7Xạ thủ:Chen “West” Long
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 8Hỗ trợ:Wang “Baolan” Liu-Yi
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 8Hỗ trợ:Li-Tan “Lucas” Pan-Ao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 10Huấn luyện viên trưởng:Kim “Karam” Ga-ram
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 10Huấn luyện viên:Won “Mafa” Sang-yeon

Ngày 13/06/2019: Invictus Gaming thông báo Rookie tạm nghỉ thi đấu về Hàn Quốc chăm sóc người thân. Người thay thế Rookie là Deng “Forge” Jie (trước đây là xin) từ Invictus Gamning Young.

JD Gaming

LPL Mùa Hè 2019 - JDG

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4Đường trên:Zhang “Zoom” Xing-Ran
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5Đi rừng:Sung “Flawless” Yeon-jun
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5Đi rừng:Seo “Kanavi” Jin-hyeok
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 6Đường giữa:Zeng “Yagao” Qi
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7Xạ thủ:Gu “imp” Seung-bin
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 8Hỗ trợ:Zuo “LvMao” Ming-Hao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 8Hỗ trợ:Wang “Teeen” Yao-Ji
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 10Huấn luyện viên trưởng:Yoon “Homme” Sung-young

LGD Gaming

LPL Mùa Hè 2019 - LGD

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4Đường trên:Lee “DoRun” Soo-min
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4Đường trên:Guo “Lies” Hao-Tian
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5Đi rừng:Ding “Kui” Zi-Hao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 6Đường giữa:Hu “Yuuki” Hao-Ming
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7Xạ thủ:Ha “Kramer” Jong-hun
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 8Hỗ trợ:Liang “RD” Teng-Li
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 8Hỗ trợ:Chen “PYL” Bo
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 10Huấn luyện viên trưởng:Yang “UDJ” Shu-Wei
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 10Huấn luyện viên:Zhang “DP” Han-Xiang
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 10Huấn luyện viên:Choi “Cammly” Won-ho

Ngày 18/06/2019: Condi bị phạt cấm thi đấu chuyên nghiệp 18 tháng do có liên quan đến việc dàn xếp tỉ số trận đấu. Quản lý Hesitate (Song Zi-Yang/Tống Tử Dương) bị cấm vĩnh viễn tham gia vào các hoạt động thi đấu chuyên nghiệp của Liên Minh Huyền Thoại trên toàn thế giới.

Hai thành viên Fdy và 1ntruder của VP Game (đội tuyển chị em của LGD Gaming tại giải hạng hai LDL) bị cấm thi đấu chuyên nghiệp 10 tháng ở tất cả các khu vực đến ngày 18/04/2020.

Thành viên mới đảm nhận vị trí đi rừng thay thế cho Condi là Ding “Kui” Zi-Hao.

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5Đi rừng:Xiang “Condi” Ren-Jie

LNG Esports

Snake Esports đổi tên thành LNG Esports.

LPL Mùa Hè 2019 - LNG

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4Đường trên:Li “Flandre” Xuan-Jun
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5Đi rừng:Lê “SofM” Quang Duy
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 6Đường giữa:Huang “Fenfen” Chen
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 6Đường giữa:Bae “Plex” Ho-young
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7Xạ thủ:Lu “Asura” Qi
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 8Hỗ trợ:Duan “Duan” De-Liang
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 8Hỗ trợ:Hu “Maestro” Jian-Xin

Oh My God

LPL Mùa Hè 2019 - OMG

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4Đường trên:Chen “Curse” Chen
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5Đi rừng:Zhao “Penguin” Shuai
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 6Đường giữa:Zeng “Guoguo” Jun-Li
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 6Đường giữa:Xie “icon” Tian-Yu
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7Xạ thủ:Chen “Kane” Hao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7Xạ thủ:Yang “kRYST4L” Fan
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 8Hỗ trợ:Li “Chelly” Yu-Zhou
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 8Hỗ trợ:Liu “Hudie” Yan-Zhu
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 10Huấn luyện viên trưởng:Ye “Panda” Wei-Jian
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 10Huấn luyện viên:Gao “Gogoing” Di-Ping

Rogue Warriors

LPL Mùa Hè 2019 RW

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4Đường trên:Jiang “Jiangqiao” Jia-Feng
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4Đường trên:Bae “Holder” Jae-cheol
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5Đi rừng:Chen “Haro” Wen-Lin
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5Đi rừng:Wang “WeiYan” Xiang
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 6Đường giữa:Tian “HuaTian” Mai
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 6Đường giữa:Zhang “HwQ” Tao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7Xạ thủ:Mei “ZWuji” Hong-Hui
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 8Hỗ trợ:Xia “Huanggai” Long-Yang
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 8Hỗ trợ:Liu “Killua” Dan-Yang

Royal Never Give Up

LPL Mùa Hè 2019 RNG

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4Đường trên:Shek “AmazingJ” Wai Ho
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4Đường trên:Xie “Langx” Zhen-Ying
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4Đường trên:Xiao “LoveZrr” Zhi
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5Đi rừng:Hung “Karsa” Hao-Hsuan
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 6Đường giữa:Li “Xiaohu” Yuan-Hao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7Xạ thủ:Jian “Uzi” Zi-Hao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7Xạ thủ:Zhang “Wink” Rui
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 8Hỗ trợ:Shi “Ming” Sen-Ming

Suning

SN

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4Đường trên:Yu “Biubiu” Lei-Xin
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5Đi rừng:Yang “H4cker” Zhi-Hao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5Đi rừng:Wei “Weiwei” Bo-Han
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 6Đường giữa:Huang “Maple” Yi-Tang
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 6Đường giữa:Xiang “Angel” Tao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7Xạ thủ:Han “Smlz” Jin
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7Xạ thủ:Peng “Babi9” Ze
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 8Hỗ trợ:Hu “SwordArt” Shuo-Chieh

Team WE

LPL Mùa Hè 2019 - WE

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4Đường trên:Ke “957” Chang-Yu
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4Đường trên:Wan “Clever9” Zhi-Cong
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4Đường trên:Kim “Poss” Min-cheol
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5Đi rừng:Jiang “beishang” Zhi-Peng
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 6Đường giữa:Su “xiye” Han-Wei
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7Xạ thủ:Zhao “Jiumeng” Jia-Hao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7Xạ thủ:Jin “Mystic” Seong-jun
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 8Hỗ trợ:Lou “Missing” Yun-Feng
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 10Huấn luyện viên trưởng:Jin “jinjin” Guang-Hua
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 10Huấn luyện viên:Tsai “Dog8” Hsueh-Yu

Top Esports

Topsport Gaming đổi tên thành Top Esports.

LPL Mùa Hè 2019 TOP

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4Đường trên:Bai “369” Jia-Hao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4Đường trên:Xiong “Moyu” Hui-Dong
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5Đi rừng:Mao “AKi” An
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5Đi rừng:Xiong “Xx” Yu-Long
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 6Đường giữa:Zhuo “Knight9” Ding
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7Xạ thủ:Lee “LokeN” Dong-wook
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 8Hỗ trợ:Nam “Ben” Dong-hyun
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 8Hỗ trợ:Zhang “QiuQiu” Ming

Vici Gaming

LPL Mùa Hè 2019 VG

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4Đường trên:Xia “Chelizi” Han-Xi
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4Đường trên:Dai “Cube” Yi
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4Đường trên:Zhao “Aodi” Ao-Di
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5Đi rừng:Li “Aix” Yang
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5Đi rừng:Zeng “Youdang” Xian-Xin
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 6Đường giữa:Lei “Corn” Wen
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 6Đường giữa:An “Ian” Jun-hyeong
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 6Đường giữa:Chen “Jay” Bo
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7Xạ thủ:Ding “Puff” Wang
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7Xạ thủ:Wu “Snow” Hao-Shun
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 8Hỗ trợ:Su “Southwind” Zhi-Lin

Victory Five

LPL Mùa Hè 2019 V5

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4Đường trên:Huang “Aliez” Hao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5Đi rừng:Tu “Ben4” Xin-Cheng
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 6Đường giữa:Li “Mole” Hao-Yan
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 6Đường giữa:Tao “Windy” Xiang
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7Xạ thủ:Wang “y4” Nong-Mo
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 8Hỗ trợ:Li “Max” Xiao-Qiang


LỊCH THI ĐẤU VÀ KẾT QUẢ


Tuần 1

01/06/2019
DMO016:002EDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
JDG218:000FPX
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
02/06/2019
LGD216:001V5
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 153
WE018:002RNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148


Tuần 2

03/06/2019
SN216:001VG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 153
IG218:001DMO
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 153
05/06/2019
BLG216:000V5
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
LNG218:001JDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 153
06/06/2019
LGD116:002RNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 153
WE118:002OMG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 153
07/06/2019
BLG016:002FPX
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
IG018:002LNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
08/06/2019
VG116:002TES
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
RW018:002RNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
09/06/2019
SN216:000LGD
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
EDG218:000JDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148


Tuần 3

10/06/2019
OMG116:002BLG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 153
IG118:002V5
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 153
11/06/2019
DMO016:002LNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
FPX218:000RW
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
12/06/2019
SN216:000WE
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
BLG018:002EDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
14/06/2019
DMO016:002TES
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
OMG018:002LGD
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
15/06/2019
VG016:002RNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
IG218:001EDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 153
16/06/2019
FPX216:000WE
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
SN018:002JDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148


Tuần 4

17/06/2019
VG016:002V5
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
TES218:000RW
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
18/06/2019
DMO016:002SN
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
FPX218:001LGD
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 153
19/06/2019
OMG216:000RW
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
LNG218:001WE
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 153
21/06/2019
BLG216:001LNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 153
EDG018:002WE
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
22/06/2019
JDG216:000VG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
IG218:001TES
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 153
23/06/2019
V5216:000OMG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
FPX218:000RNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148


Tuần 5

24/06/2019
BLG016:002TES
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
IG218:001SN
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 153
25/06/2019
LGD016:002LNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
RW218:001EDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 153
26/06/2019
VG116:002DMO
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 153
V5118:002FPX
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 153
28/06/2019
BLG216:001SN
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 153
RW218:001LNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 153
29/06/2019
TES216:001WE
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 153
IG018:002JDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
30/06/2019
LGD116:002EDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 153
OMG018:002RNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148


Tuần 6

12/07/2019
DMO016:002BLG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
JDG118:002WE
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 153
13/07/2019
FPX216:000VG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
OMG118:002IG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 153
14/07/2019
TES216:000JDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
LNG018:002EDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148


Tuần 7

15/07/2019
V5216:001RW
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 153
VG118:002IG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 153
16/07/2019
BLG116:002JDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 153
WE218:001DMO
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 153
17/07/2019
EDG216:000V5
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
OMG018:002LNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
19/07/2019
OMG016:002VG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
TES218:000LGD
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
20/07/2019
SN216:000RW
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
RNG218:000EDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
21/07/2019
DMO216:001JDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 153
FPX118:002IG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 153


Tuần 8

22/07/2019
RNG216:000V5
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
TES018:002SN
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
23/07/2019
RW216:001LGD
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 153
BLG218:000WE
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
24/07/2019
FPX216:000OMG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
LNG018:002TES
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
26/07/2019
VG016:002BLG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
V5018:002JDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
27/07/2019
RNG216:000LNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
EDG018:002FPX
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
28/07/2019
RW116:002DMO
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 153
WE218:001IG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 153


Tuần 9

29/07/2019
V5016:002TES
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
RNG218:000SN
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
30/07/2019
WE216:000VG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
LGD018:002DMO
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
31/07/2019
EDG216:000OMG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
LNG018:002FPX
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
02/08/2019
V5016:002SN
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
JDG018:002RW
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
03/08/2019
OMG016:002DMO
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
RNG118:002TES
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 153
04/08/2019
WE216:000LGD
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
IG118:002BLG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 153


Tuần 10

05/08/2019
LNG116:002V5
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 153
SN218:001OMG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 153
06/08/2019
RW016:002BLG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
RNG218:001DMO
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 153
07/08/2019
VG116:002LNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 153
JDG118:002LGD
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 153
09/08/2019
VG116:002EDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 153
WE218:001RW
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 153
10/08/2019
LGD016:002BLG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
RNG218:001IG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 153
11/08/2019
SN016:002FPX
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
EDG118:002TES
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 153


Tuần 11

12/08/2019
DMO216:000V5
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
JDG218:000OMG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
13/08/2019
RW216:001VG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 153
LGD018:002IG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
14/08/2019
EDG216:000SN
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
RNG018:002BLG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
16/08/2019
DMO016:002FPX
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
TES218:000OMG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
17/08/2019
V5013:002WE
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
RW016:002IG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
JDG118:002RNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 153
18/08/2019
LGD113:002VG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 153
LNG216:000SN
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148
TES018:002FPX
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 148


XẾP HẠNG

HạngĐội tuyểnThành tích
1FunPlus Phoenix14-129-4
2Top Esports12-325-10
3Royal Never Give Up12-325-10
4Bilibili Gaming11-423-12
5Edward Gaming9-621-14
6Invictus Gaming9-622-19
7LNG Esports8-719-17
8Suning8-718-16
9Team WE8-719-18
10JD Gaming6-917-19
11Dominus Esports6-915-21
12Rogue Warriors5-1013-24
13Victory Five5-1012-23
14LGD Gaming3-1210-26
15Vici Gaming2-1311-27
16Oh My God2-137-27

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 434YouTubeLịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 435