Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019

Vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 01/06/2019 với sự góp mặt của 16 đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại hàng đầu Trung Quốc. Các đội tuyển vẫn thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt và Bo3 để chọn ra sáu đội tuyển đứng đầu tham dự vòng chung kết.

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 1
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 2

THỂ THỨC THI ĐẤU

Mười sáu đội tuyển tham dự.

Vòng tròn một lượt.

Tất cả các trận đấu đều là Bo3.

Tám đội tuyển đứng đầu vòng bảng tham dự vòng chung kết.

ĐỘI TUYỂN THAM DỰ


Bilibili Gaming

LPL Mùa Hè 2019 - BLG

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường trên: Kang “ADD” Geon-mo
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4 Đi rừng: Zeng “Meteor” Guo-Hao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5 Đường giữa: Lee “Kuro” Seo-haeng
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 6 Xạ thủ: Xie “Jinjiao” Jin-Shan
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7 Hỗ trợ: Xie “Kine” Chao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7 Hỗ trợ: Li “XinMo” Qian-Xi
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 9 Huấn luyện viên trưởng: Sim “Sim” Sung-soo
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 9 Huấn luyện viên phó: Park “Shadow” Jae-seok
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 9 Huấn luyện viên: Li “Jay” Chieh
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 9 Phân tích viên: Kim “Jykim” Ji-young

Dominus Esports

SinoDragon Gaming đổi tên thành Dominus Esports.

LPL Mùa Hè 2019 DMO

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường trên: Jiang “Changhong” Chang-Hong
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4 Đi rừng: Wang “Xiaopeng” Peng
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5 Đường giữa: Huang “Twila” Ting-Wei
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 6 Xạ thủ: Chen “GALA” Wei
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7 Hỗ trợ: Ling “Mark” Xu
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7 Hỗ trợ: Lu “Mitsuki” Jia-Lun

Edward Gaming

LPL Mùa Hè 2019 - EDG

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường trên: Jeon “Ray” Ji-won
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường trên: Lim “Jinoo” Jin-woo
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường trên: Wang “Sleepy” He-Yong
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4 Đi rừng: Ming “Clearlove” Kai
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4 Đi rừng: Zhao “Jiejie” Li-Jie
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5 Đường giữa: Lee “Scout” Ye-chan
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 6 Xạ thủ: Wu “BBD” Ling-Feng
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 6 Xạ thủ: Hu “iBoy” Xian-Zhao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 6 Xạ thủ: Wang “Hope” Jie
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7 Hỗ trợ: Tian “Meiko” Ye
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 9 Huấn luyện viên trưởng: Lee “Heart” Gwan-hyung
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 9 Huấn luyện viên: Kim “Hermes” Kang-hwan

FunPlus Phoenix

LPL Mùa Hè 2019 - FPX

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường trên: Kim “GimGoon” Han-saem
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4 Đi rừng: Gao “Tian” Tian-Liang
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4 Đi rừng: Chang “Xinyi” Ping
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5 Đường giữa: Kim “Doinb” Tae-sang
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 6 Xạ thủ: Lin “Lwx” Wei-Xiang
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7 Hỗ trợ: Liu “Crisp” Qing-Song
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 9 Huấn luyện viên trưởng: Chen “WarHorse” Ju-Chih
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 9 Huấn luyện viên: Zhou “Disappear” Li-Peng

Invictus Gaming

LPL Mùa Hè 2019 - IG

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường trên: Lee “Duke” Ho-seong
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường trên: Kang “TheShy” Seung-lok
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4 Đi rừng: Gao “Ning” Zhen-Ning
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5 Đường giữa: Song “Rookie” Eui-jin
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5 Đường giữa: Deng “Forge” Jie
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 6 Xạ thủ: Yu “JackeyLove” Wen-Bo
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 6 Xạ thủ: Chen “West” Long
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7 Hỗ trợ: Wang “Baolan” Liu-Yi
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7 Hỗ trợ: Li-Tan “Lucas” Pan-Ao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 9 Huấn luyện viên trưởng: Kim “Karam” Ga-ram
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 9 Huấn luyện viên: Won “Mafa” Sang-yeon

Ngày 13/06/2019: Invictus Gaming thông báo Rookie tạm nghỉ thi đấu về Hàn Quốc chăm sóc người thân. Người thay thế Rookie là Deng “Forge” Jie (trước đây là xin) từ Invictus Gamning Young.

JD Gaming

LPL Mùa Hè 2019 - JDG

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường trên: Zhang “Zoom” Xing-Ran
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4 Đi rừng: Sung “Flawless” Yeon-jun
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4 Đi rừng: Seo “Kanavi” Jin-hyeok
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5 Đường giữa: Zeng “Yagao” Qi
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 6 Xạ thủ: Gu “imp” Seung-bin
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7 Hỗ trợ: Zuo “LvMao” Ming-Hao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7 Hỗ trợ: Wang “Teeen” Yao-Ji
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 9 Huấn luyện viên trưởng: Yoon “Homme” Sung-young

LGD Gaming

LPL Mùa Hè 2019 - LGD

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường trên: Lee “DoRun” Soo-min
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường trên: Guo “Lies” Hao-Tian
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4 Đi rừng: Ding “Kui” Zi-Hao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5 Đường giữa: Hu “Yuuki” Hao-Ming
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 6 Xạ thủ: Ha “Kramer” Jong-hun
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7 Hỗ trợ: Liang “RD” Teng-Li
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7 Hỗ trợ: Chen “PYL” Bo
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 9 Huấn luyện viên trưởng: Yang “UDJ” Shu-Wei
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 9 Huấn luyện viên: Zhang “DP” Han-Xiang
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 9 Huấn luyện viên: Choi “Cammly” Won-ho

Ngày 18/06/2019: Condi bị phạt cấm thi đấu chuyên nghiệp 18 tháng do có liên quan đến việc dàn xếp tỉ số trận đấu. Quản lý Hesitate (Song Zi-Yang/Tống Tử Dương) bị cấm vĩnh viễn tham gia vào các hoạt động thi đấu chuyên nghiệp của Liên Minh Huyền Thoại trên toàn thế giới.

Hai thành viên Fdy và 1ntruder của VP Game (đội tuyển chị em của LGD Gaming tại giải hạng hai LDL) bị cấm thi đấu chuyên nghiệp 10 tháng ở tất cả các khu vực đến ngày 18/04/2020.

Thành viên mới đảm nhận vị trí đi rừng thay thế cho Condi là Ding “Kui” Zi-Hao.

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4 Đi rừng: Xiang “Condi” Ren-Jie

LNG Esports

Snake Esports đổi tên thành LNG Esports.

LPL Mùa Hè 2019 - LNG

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường trên: Li “Flandre” Xuan-Jun
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4 Đi rừng: Lê “SofM” Quang Duy
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5 Đường giữa: Huang “Fenfen” Chen
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5 Đường giữa: Bae “Plex” Ho-young
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 6 Xạ thủ: Lu “Asura” Qi
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7 Hỗ trợ: Duan “Duan” De-Liang
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7 Hỗ trợ: Hu “Maestro” Jian-Xin

Oh My God

LPL Mùa Hè 2019 - OMG

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường trên: Chen “Curse” Chen
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4 Đi rừng: Zhao “Penguin” Shuai
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5 Đường giữa: Zeng “Guoguo” Jun-Li
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5 Đường giữa: Xie “icon” Tian-Yu
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 6 Xạ thủ: Chen “Kane” Hao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 6 Xạ thủ: Yang “kRYST4L” Fan
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7 Hỗ trợ: Li “Chelly” Yu-Zhou
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7 Hỗ trợ: Liu “Hudie” Yan-Zhu
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 9 Huấn luyện viên trưởng: Ye “Panda” Wei-Jian
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 9 Huấn luyện viên: Gao “Gogoing” Di-Ping

Rogue Warriors

LPL Mùa Hè 2019 RW

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường trên: Jiang “Jiangqiao” Jia-Feng
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường trên: Bae “Holder” Jae-cheol
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4 Đi rừng: Chen “Haro” Wen-Lin
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4 Đi rừng: Wang “WeiYan” Xiang
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5 Đường giữa: Tian “HuaTian” Mai
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5 Đường giữa: Zhang “HwQ” Tao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 6 Xạ thủ: Mei “ZWuji” Hong-Hui
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7 Hỗ trợ: Xia “Huanggai” Long-Yang
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7 Hỗ trợ: Liu “Killua” Dan-Yang

Royal Never Give Up

LPL Mùa Hè 2019 RNG

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường trên: Shek “AmazingJ” Wai Ho
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường trên: Xie “Langx” Zhen-Ying
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường trên: Xiao “LoveZrr” Zhi
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4 Đi rừng: Hung “Karsa” Hao-Hsuan
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5 Đường giữa: Li “Xiaohu” Yuan-Hao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 6 Xạ thủ: Jian “Uzi” Zi-Hao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 6 Xạ thủ: Zhang “Wink” Rui
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7 Hỗ trợ: Shi “Ming” Sen-Ming

Suning

SN

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường trên: Yu “Biubiu” Lei-Xin
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4 Đi rừng: Yang “H4cker” Zhi-Hao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4 Đi rừng: Wei “Weiwei” Bo-Han
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5 Đường giữa: Huang “Maple” Yi-Tang
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5 Đường giữa: Xiang “Angel” Tao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 6 Xạ thủ: Han “Smlz” Jin
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 6 Xạ thủ: Peng “Babi9” Ze
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7 Hỗ trợ: Hu “SwordArt” Shuo-Chieh

Team WE

LPL Mùa Hè 2019 - WE

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường trên: Ke “957” Chang-Yu
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường trên: Wan “Clever9” Zhi-Cong
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường trên: Kim “Poss” Min-cheol
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4 Đi rừng: Jiang “beishang” Zhi-Peng
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5 Đường giữa: Su “xiye” Han-Wei
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 6 Xạ thủ: Zhao “Jiumeng” Jia-Hao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 6 Xạ thủ: Jin “Mystic” Seong-jun
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7 Hỗ trợ: Lou “Missing” Yun-Feng
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 9 Huấn luyện viên trưởng: Jin “jinjin” Guang-Hua
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 9 Huấn luyện viên: Tsai “Dog8” Hsueh-Yu

Top Esports

Topsport Gaming đổi tên thành Top Esports.

LPL Mùa Hè 2019 TOP

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường trên: Bai “369” Jia-Hao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường trên: Xiong “Moyu” Hui-Dong
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4 Đi rừng: Mao “AKi” An
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4 Đi rừng: Xiong “Xx” Yu-Long
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5 Đường giữa: Zhuo “Knight9” Ding
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 6 Xạ thủ: Lee “LokeN” Dong-wook
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7 Hỗ trợ: Nam “Ben” Dong-hyun
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7 Hỗ trợ: Zhang “QiuQiu” Ming

Vici Gaming

LPL Mùa Hè 2019 VG

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường trên: Xia “Chelizi” Han-Xi
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường trên: Dai “Cube” Yi
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường trên: Zhao “Aodi” Ao-Di
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4 Đi rừng: Li “Aix” Yang
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4 Đi rừng: Zeng “Youdang” Xian-Xin
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5 Đường giữa: Lei “Corn” Wen
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5 Đường giữa: An “Ian” Jun-hyeong
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5 Đường giữa: Chen “Jay” Bo
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 6 Xạ thủ: Ding “Puff” Wang
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 6 Xạ thủ: Wu “Snow” Hao-Shun
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7 Hỗ trợ: Su “Southwind” Zhi-Lin

Victory Five

LPL Mùa Hè 2019 V5

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 3 Đường trên: Huang “Aliez” Hao
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 4 Đi rừng: Tu “Ben4” Xin-Cheng
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5 Đường giữa: Li “Mole” Hao-Yan
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 5 Đường giữa: Tao “Windy” Xiang
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 6 Xạ thủ: Wang “y4” Nong-Mo
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 7 Hỗ trợ: Li “Max” Xiao-Qiang


LỊCH THI ĐẤU VÀ KẾT QUẢ


Tuần 1

01/06/2019
DMO 0 16:00 2 EDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
JDG 2 18:00 0 FPX
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
02/06/2019
LGD 2 16:00 1 V5
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 152
WE 0 18:00 2 RNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147


Tuần 2

03/06/2019
SN 2 16:00 1 VG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 152
IG 2 18:00 1 DMO
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 152
05/06/2019
BLG 2 16:00 0 V5
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
LNG 2 18:00 1 JDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 152
06/06/2019
LGD 1 16:00 2 RNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 152
WE 1 18:00 2 OMG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 152
07/06/2019
BLG 0 16:00 2 FPX
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
IG 0 18:00 2 LNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
08/06/2019
VG 1 16:00 2 TES
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
RW 0 18:00 2 RNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
09/06/2019
SN 2 16:00 0 LGD
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
EDG 2 18:00 0 JDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147


Tuần 3

10/06/2019
OMG 1 16:00 2 BLG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 152
IG 1 18:00 2 V5
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 152
11/06/2019
DMO 0 16:00 2 LNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
FPX 2 18:00 0 RW
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
12/06/2019
SN 2 16:00 0 WE
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
BLG 0 18:00 2 EDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
14/06/2019
DMO 0 16:00 2 TES
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
OMG 0 18:00 2 LGD
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
15/06/2019
VG 0 16:00 2 RNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
IG 2 18:00 1 EDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 152
16/06/2019
FPX 2 16:00 0 WE
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
SN 0 18:00 2 JDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147


Tuần 4

17/06/2019
VG 0 16:00 2 V5
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
TES 2 18:00 0 RW
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
18/06/2019
DMO 0 16:00 2 SN
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
FPX 2 18:00 1 LGD
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 152
19/06/2019
OMG 2 16:00 0 RW
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
LNG 2 18:00 1 WE
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 152
21/06/2019
BLG 2 16:00 1 LNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 152
EDG 0 18:00 2 WE
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
22/06/2019
JDG 2 16:00 0 VG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
IG 2 18:00 1 TES
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 152
23/06/2019
V5 2 16:00 0 OMG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
FPX 2 18:00 0 RNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147


Tuần 5

24/06/2019
BLG 0 16:00 2 TES
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
IG 2 18:00 1 SN
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 152
25/06/2019
LGD 0 16:00 2 LNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
RW 2 18:00 1 EDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 152
26/06/2019
VG 1 16:00 2 DMO
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 152
V5 1 18:00 2 FPX
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 152
28/06/2019
BLG 2 16:00 1 SN
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 152
RW 2 18:00 1 LNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 152
29/06/2019
TES 2 16:00 1 WE
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 152
IG 0 18:00 2 JDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
30/06/2019
LGD 1 16:00 2 EDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 152
OMG 0 18:00 2 RNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147


Tuần 6

12/07/2019
DMO 0 16:00 2 BLG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
JDG 1 18:00 2 WE
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 152
13/07/2019
FPX 2 16:00 0 VG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
OMG 1 18:00 2 IG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 152
14/07/2019
TES 2 16:00 0 JDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
LNG 0 18:00 2 EDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147


Tuần 7

15/07/2019
V5 2 16:00 1 RW
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 152
VG 1 18:00 2 IG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 152
16/07/2019
BLG 1 16:00 2 JDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 152
WE 2 18:00 1 DMO
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 152
17/07/2019
EDG 2 16:00 0 V5
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
OMG 0 18:00 2 LNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
19/07/2019
OMG 0 16:00 2 VG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
TES 2 18:00 0 LGD
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
20/07/2019
SN 2 16:00 0 RW
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
RNG 2 18:00 0 EDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
21/07/2019
DMO 2 16:00 1 JDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 152
FPX 1 18:00 2 IG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 152


Tuần 8

22/07/2019
RNG 2 16:00 0 V5
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
TES 0 18:00 2 SN
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
23/07/2019
RW 2 16:00 1 LGD
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 152
BLG 2 18:00 0 WE
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
24/07/2019
FPX 2 16:00 0 OMG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
LNG 0 18:00 2 TES
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
26/07/2019
VG 0 16:00 2 BLG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
V5 0 18:00 2 JDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
27/07/2019
RNG 2 16:00 0 LNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
EDG 0 18:00 2 FPX
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
28/07/2019
RW 1 16:00 2 DMO
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 152
WE 2 18:00 1 IG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 152


Tuần 9

29/07/2019
V5 0 16:00 2 TES
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
RNG 2 18:00 0 SN
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
30/07/2019
WE 2 16:00 0 VG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
LGD 0 18:00 2 DMO
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
31/07/2019
EDG 2 16:00 0 OMG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
LNG 0 18:00 2 FPX
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
02/08/2019
V5 0 16:00 2 SN
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
JDG 0 18:00 2 RW
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
03/08/2019
OMG 0 16:00 2 DMO
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
RNG 1 18:00 2 TES
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 152
04/08/2019
WE 2 16:00 0 LGD
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
IG 1 18:00 2 BLG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 152


Tuần 10

05/08/2019
LNG 1 16:00 2 V5
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 152
SN 2 18:00 1 OMG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 152
06/08/2019
RW 0 16:00 2 BLG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
RNG 2 18:00 1 DMO
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 152
07/08/2019
VG 1 16:00 2 LNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 152
JDG 1 18:00 2 LGD
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 152
09/08/2019
VG 1 16:00 2 EDG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 152
WE 2 18:00 1 RW
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 152
10/08/2019
LGD 0 16:00 2 BLG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
RNG 2 18:00 1 IG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 152
11/08/2019
SN 0 16:00 2 FPX
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
EDG 1 18:00 2 TES
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 152


Tuần 11

12/08/2019
DMO 2 16:00 0 V5
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
JDG 2 18:00 0 OMG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
13/08/2019
RW 2 16:00 1 VG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 152
LGD 0 18:00 2 IG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
14/08/2019
EDG 2 16:00 0 SN
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
RNG 0 18:00 2 BLG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
16/08/2019
DMO 0 16:00 2 FPX
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
TES 2 18:00 0 OMG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
17/08/2019
V5 0 13:00 2 WE
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
RW 0 16:00 2 IG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
JDG 1 18:00 2 RNG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 152
18/08/2019
LGD 1 13:00 2 VG
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 152
LNG 2 16:00 0 SN
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147
TES 0 18:00 2 FPX
Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 146Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 147


XẾP HẠNG

Hạng Đội tuyển Thành tích
1 FunPlus Phoenix 14-1 29-4
2 Top Esports 12-3 25-10
3 Royal Never Give Up 12-3 25-10
4 Bilibili Gaming 11-4 23-12
5 Edward Gaming 9-6 21-14
6 Invictus Gaming 9-6 22-19
7 LNG Esports 8-7 19-17
8 Suning 8-7 18-16
9 Team WE 8-7 19-18
10 JD Gaming 6-9 17-19
11 Dominus Esports 6-9 15-21
12 Rogue Warriors 5-10 13-24
13 Victory Five 5-10 12-23
14 LGD Gaming 3-12 10-26
15 Vici Gaming 2-13 11-27
16 Oh My God 2-13 7-27

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 433 YouTube Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2019 434