Một số hình ảnh đẹp của Phiêu Mạc Chi Lữ Online

Phiêu Mạc Chi Lữ (Xenjo Online) là tựa game MMORPG 3D mới được Zeatlot Digital và GFyoyo tiếp tục tiến hành thử nghiệm closed beta vào ngày 31/5 vừa qua. Trong đợt thử nghiệm này, nhà sản xuất Zeatlot Digital đã dành tặng cho Xứ sở Game Online hai tài khoản cấp độ 45 để thuận tiện cho quá trình tìm hiểu thế giới Phiêu Mạc Chi Lữ.

Dưới đây là một số hình ảnh được Xứ sở Game Online ghi nhận được bằng nhân vật TB三六, đẳng cấp 45, Trọng Huyền Phái:

Một số hình ảnh đẹp của Phiêu Mạc Chi Lữ Online 1
Một số hình ảnh đẹp của Phiêu Mạc Chi Lữ Online 2
Một số hình ảnh đẹp của Phiêu Mạc Chi Lữ Online 3
Một số hình ảnh đẹp của Phiêu Mạc Chi Lữ Online 4
Một số hình ảnh đẹp của Phiêu Mạc Chi Lữ Online 5
Một số hình ảnh đẹp của Phiêu Mạc Chi Lữ Online 6
Một số hình ảnh đẹp của Phiêu Mạc Chi Lữ Online 7
Một số hình ảnh đẹp của Phiêu Mạc Chi Lữ Online 8
Một số hình ảnh đẹp của Phiêu Mạc Chi Lữ Online 9
Một số hình ảnh đẹp của Phiêu Mạc Chi Lữ Online 10
Một số hình ảnh đẹp của Phiêu Mạc Chi Lữ Online 11
Một số hình ảnh đẹp của Phiêu Mạc Chi Lữ Online 12
Một số hình ảnh đẹp của Phiêu Mạc Chi Lữ Online 13
Một số hình ảnh đẹp của Phiêu Mạc Chi Lữ Online 14
Một số hình ảnh đẹp của Phiêu Mạc Chi Lữ Online 15
Một số hình ảnh đẹp của Phiêu Mạc Chi Lữ Online 16
Một số hình ảnh đẹp của Phiêu Mạc Chi Lữ Online 17
Một số hình ảnh đẹp của Phiêu Mạc Chi Lữ Online 18
Một số hình ảnh đẹp của Phiêu Mạc Chi Lữ Online 19
Một số hình ảnh đẹp của Phiêu Mạc Chi Lữ Online 20

Ảnh: GameLand

Hàn Thiên Hải

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: