Báo cáo thị hiếu giải trí của người Việt năm 2015

Vào ngày 11/01/2016 vừa qua, NTC Corporation, đơn vị chủ quản của nhaccuatui.com, đã công bố báo cáo thị hiếu giải trí của người Việt trong năm 2015 với nhiều hạng mục và các xu hướng tìm kiếm liên quan đến âm nhac của người Việt trong năm 2015. Theo thông báo của NTC Corporation, báo cáo này được tổng hợp dựa trên thống kê từ NhacCuaTui, YouTube, Zing MP3 và Nhạc Số.

Báo cáo thị hiếu giải trí của người Việt năm 2015

Báo cáo thị hiếu giải trí của người Việt năm 2015

Báo cáo thị hiếu giải trí của người Việt năm 2015

Báo cáo thị hiếu giải trí của người Việt năm 2015

Báo cáo thị hiếu giải trí của người Việt năm 2015

Báo cáo thị hiếu giải trí của người Việt năm 2015

Báo cáo thị hiếu giải trí của người Việt năm 2015

Báo cáo thị hiếu giải trí của người Việt năm 2015

Báo cáo thị hiếu giải trí của người Việt năm 2015

Báo cáo thị hiếu giải trí của người Việt năm 2015

Báo cáo thị hiếu giải trí của người Việt năm 2015

Báo cáo thị hiếu giải trí của người Việt năm 2015

Báo cáo thị hiếu giải trí của người Việt năm 2015

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: