Nexon công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2015

Vào ngày 14/05/2015 vừa qua, Nexon đã công bố báo cáo tài chính của công ty này trong quý đầu tiên của năm 2015. Theo báo cáo tài chính của Nexon, doanh thu của công ty này trong quý 1 năm 2015 là gần 52 tỉ yên, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập ròng của Nexon trong ba tháng đầu năm 2015 là 18,5 tỉ yên, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu từ mảng trò chơi PC của Nexon trong ba tháng đầu năm là 43.602 triệu yên, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu từ mảng trò chơi di động là 8.370 triệu yên, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính riêng mảng trò chơi di động, doanh thu từ thị trường Nhật Bản chiếm 53,6% với 4.487 triệu yên, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu từ mảng trò chơi di động ở các thị trường ngoài Nhật Bản là 3.883 triệu yên, tăng 255% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cái tài chính của Nexon trong ba tháng đầu năm 2015

Báo cái tài chính của Nexon trong ba tháng đầu năm 2015

Doanh thu từ thị trường Trung Quốc của Nexon trong quý đầu tiên của năm nay là 22.697 triệu yên, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu từ thị trường Hàn Quốc là 20.464 triệu yên, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu từ thị trường Nhật Bản là 5.858 triệu yên, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu từ thị trường Bắc Mỹ là 1.695 triệu yên. Cuối cùng, Châu Âu và các thị trường còn lại chỉ mang về 1.258 triệu yên doanh thu cho Nexon.

Báo cáo doanh thu của Nexon theo khu vực và sản phẩm

Báo cáo doanh thu của Nexon theo khu vực và danh mục sản phẩm

Tại thị trường Trung Quốc, doanh thu của Nexon chủ yếu đến từ trò chơi trực tuyến Dungeon & Fighter. Tại thị trường Hàn Quốc, các trò chơi mang lại doanh thu cao cho Nexon gồm có FIFA Online 3 M, Legion of Heroes, Dungeon & Fighter và Sudden Attack.

Doanh thu từ thị trường Nhật Bản của Nexon bị giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu từ mảng trò chơi di động đạt 4,5 triệu yên, giảm 17% so với quý trước đó. Doanh thu từ mảng trò chơi PC đạt 1,4 triệu yên, giảm 11% so với quý trước đó.

Doanh thu từ thị trường Bắc Mỹ của Nexon tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu từ Châu Âu và các thị trường còn lại giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: