Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích

Chào đón phiên bản mới mang tên Mật Lệnh Tập Kích 2 của Đột Kích Trung Quốc, nhà phát hành Tencent Games đã mời khá nhiều nhân vật nổi tiếng tại Trung Quốc tham gia quảng bá cho phiên bản này. Người mẫu Ngải Thượng Chân cũng là một thành viên cho đợt quảng bá Mật Lệnh Tập Kích 2 của Đột Kích. Mới đây, Tencent Games đã công bố bộ ảnh cosplay cực hấp dẫn của người mẫu Ngải Thượng Chân trong vai một sát thủ bắn tỉa của Đột Kích.

Mời các bạn game thủ cùng thưởng thức bộ ảnh cosplay do Ngải Thượng Chân thể hiện nhé!

Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 1
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 2
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 3
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 4
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 5
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 6
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 7
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 8
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 9
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 10
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 11
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 12
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 13
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 14
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 15
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 16
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 17
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 18
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 19
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 20
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 21
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 22
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 23
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 24
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 25
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 26
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 27
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 28
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 29
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 30
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 31
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 32
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 33

Một số hình ảnh hậu trường và những khoảnh khắc đáng yêu của Ngải Thượng Chân

Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 34
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 35
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 36
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 37
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 38
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 39
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 40
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 41
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 42
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 43
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 44
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 45
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 46
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 47
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 48
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 49
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 50
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 51
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 52
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 53
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 54
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 55
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 56
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 57
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 58
Ngải Thượng Chân gợi cảm với cosplay Đột Kích 59

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: