Ngắm dàn mỹ nữ của Perfect World tại ChinaJoy 2013

Showgirl là một phần không thể thiếu tại ChinaJoy và hầu như công ty game nào tham gia triển lãm đều phải có tối thiểu vài cô nàng xinh đẹp tại các gian hàng của mình. Vẫn như thường lệ, các gian hàng của Perfect World luôn là những gian hàng nổi bật nhất tại ChinaJoy với sự xuất hiện của đông đảo mỹ nữ trong đồng phục đặc trưng riêng của hãng này. Bạn không tin ư? Hãy cùng GameLandVN cùng ngắm qua một số hình ảnh về dàn mỹ nữ của Perfect World tại ChinaJoy 2013 nhé!

Ngắm dàn mỹ nữ của Perfect World tại ChinaJoy 2013 1
Ngắm dàn mỹ nữ của Perfect World tại ChinaJoy 2013 2
Ngắm dàn mỹ nữ của Perfect World tại ChinaJoy 2013 3
Ngắm dàn mỹ nữ của Perfect World tại ChinaJoy 2013 4
Ngắm dàn mỹ nữ của Perfect World tại ChinaJoy 2013 5
Ngắm dàn mỹ nữ của Perfect World tại ChinaJoy 2013 6
Ngắm dàn mỹ nữ của Perfect World tại ChinaJoy 2013 7
Ngắm dàn mỹ nữ của Perfect World tại ChinaJoy 2013 8
Ngắm dàn mỹ nữ của Perfect World tại ChinaJoy 2013 9
Ngắm dàn mỹ nữ của Perfect World tại ChinaJoy 2013 10
Ngắm dàn mỹ nữ của Perfect World tại ChinaJoy 2013 11
Ngắm dàn mỹ nữ của Perfect World tại ChinaJoy 2013 12
Ngắm dàn mỹ nữ của Perfect World tại ChinaJoy 2013 13
Ngắm dàn mỹ nữ của Perfect World tại ChinaJoy 2013 14
Ngắm dàn mỹ nữ của Perfect World tại ChinaJoy 2013 15
Ngắm dàn mỹ nữ của Perfect World tại ChinaJoy 2013 16
Ngắm dàn mỹ nữ của Perfect World tại ChinaJoy 2013 17
Ngắm dàn mỹ nữ của Perfect World tại ChinaJoy 2013 18
Ngắm dàn mỹ nữ của Perfect World tại ChinaJoy 2013 19
Ngắm dàn mỹ nữ của Perfect World tại ChinaJoy 2013 20
Ngắm dàn mỹ nữ của Perfect World tại ChinaJoy 2013 21
Ngắm dàn mỹ nữ của Perfect World tại ChinaJoy 2013 22
Ngắm dàn mỹ nữ của Perfect World tại ChinaJoy 2013 23
Ngắm dàn mỹ nữ của Perfect World tại ChinaJoy 2013 24
Ngắm dàn mỹ nữ của Perfect World tại ChinaJoy 2013 25
Ngắm dàn mỹ nữ của Perfect World tại ChinaJoy 2013 26
Ngắm dàn mỹ nữ của Perfect World tại ChinaJoy 2013 27
Ngắm dàn mỹ nữ của Perfect World tại ChinaJoy 2013 28
Ngắm dàn mỹ nữ của Perfect World tại ChinaJoy 2013 29
Ngắm dàn mỹ nữ của Perfect World tại ChinaJoy 2013 30
Ngắm dàn mỹ nữ của Perfect World tại ChinaJoy 2013 31
Ngắm dàn mỹ nữ của Perfect World tại ChinaJoy 2013 32
Ngắm dàn mỹ nữ của Perfect World tại ChinaJoy 2013 33
Ngắm dàn mỹ nữ của Perfect World tại ChinaJoy 2013 34
Ngắm dàn mỹ nữ của Perfect World tại ChinaJoy 2013 35
Ngắm dàn mỹ nữ của Perfect World tại ChinaJoy 2013 36
Ngắm dàn mỹ nữ của Perfect World tại ChinaJoy 2013 37
Ngắm dàn mỹ nữ của Perfect World tại ChinaJoy 2013 38
Ngắm dàn mỹ nữ của Perfect World tại ChinaJoy 2013 39
Ngắm dàn mỹ nữ của Perfect World tại ChinaJoy 2013 40

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: