Hướng dẫn sử dụng pet trong Nhất Kiếm Giang Hồ Mobile

Hệ thống linh sủng (pet) là một trong những tính năng đặc sắc của Nhất Kiếm Giang Hồ Mobile, mang đến nguồn trợ lực quan trọng cho người chơi trong quá trình hành hiệp trượng nghĩa. Tối đa có thể mang 5 linh sủng ra trận cùng lúc và dẫn theo 1 linh sủng ngoài map.

PHẨM CHẤT

Linh sủng trong Nhất Kiếm Giang Hồ Mobile được chia thành 5 cấp, xếp theo thứ tự từ thấp đến cao là: C (Lục) – B (Lam) – A (Tím) – S (Vàng) – SS (Cam).

Linh sủng có phẩm chất càng cao thì giới hạn sao và kĩ năng càng lớn, các chỉ số sức mạnh cũng tốt hơn.

BẮT LINH SỦNG

Bắt thường: Dùng bạc để bắt, giới hạn bắt được linh sủng cấp A, B, và C.

Bắt cao: Dùng vàng để bắt, giới hạn bắt được linh sủng cấp SS, S, A, và B.

Bắt pet Nhất Kiếm Giang Hồ Mobile

KĨ NĂNG

Mỗi linh sủng có mặc định 2 kĩ năng, gồm 1 bị động và 1 chủ động, tăng cấp linh sủng sẽ tăng cấp 2 kĩ năng này.

Có thể sử dụng thêm sách Thú Quyết để linh sủng học các kĩ năng khác. Kĩ năng Thú Quyết chia làm 4 hệ: Phong, Lâm, Hỏa, Sơn với thuộc tính khác nhau, để tăng cấp cần dùng sách Thú Quyết số lượng tương ứng.

Pet trong Nhất Kiếm Giang Hồ Mobile

TẨY LUYỆN

Để tăng tư chất cho linh sủng có thể dùng Tẩy Tủy Đan. Phẩm chất linh sủng càng cao thì giới hạn và phẩm chất tẩy tủy càng cao.

Có 5 phẩm chất tẩy tủy phân theo cấp, gồm: Thường (Trắng) – Tốt (Lục) – Thượng Phẩm (Tím) – Tiên Phẩm (Vàng) – Thần Phẩm (Cam).

BÍ TRẬN

Các linh sủng không ra trận có thể xếp vào bí trận để tăng các chỉ số cho nhân vật và lực chiến.

Có 4 loại bí trận trong Nhất Kiếm Giang Hồ Mobile, gồm: Địa Tạng, Thiên Vương, Bồ Đề, và Bát Nhã.

Có thể tăng cấp bí trận bằng cách tăng sao cho tất cả các linh sủng trong trận.