Hướng dẫn trang bị nhân vật game Nhất Kiếm Giang Hồ Mobile

Trong Nhất Kiếm Giang Hồ Mobile, để gia tăng chiến lực bản thân thì ngoài việc học thêm những kĩ năng mới, cường hóa trang bị là cách nhanh nhất. Trang bị có 5 cấp phẩm chất, chia thành: Trắng, Lam, Tím, Vàng, và Cam.

Hướng dẫn trang bị nhân vật game Nhất Kiếm Giang Hồ Mobile

KIẾM TRANG BỊ

Làm nhiệm vụ, tham gia các sự kiện trong game.

Rèn trang bị trong bang: Cần dùng cống hiến bang để rèn, ngẫu nhiên ra các phẩm chất lam, tím hoặc vàng.

CƯỜNG HÓA TRANG BỊ

Cường hóa trang bị cần Thủy Tinh các cấp. Có tỉ lệ cường hóa thất bại.

Tùy vào cấp trang bị mà cấp cường hóa sẽ khác nhau.

KHẢM NGỌC TRANG BỊ

Tùy vào cấp trang bị mà có số ô khảm ngọc khác nhau.

Trang bị khác nhau cần ngọc khác nhau để khảm.

TĂNG SAO TRANG BỊ

Tùy vào cấp trang bị mà giới hạn số sao khác nhau.

Tăng sao cần dùng Tinh Cương, có tỷ lệ thất bại bị giảm sao. Dùng phù để giữ nguyên cấp sao khi thất bại.

Số sao của tất cả các trang bị đạt 5, 9, 12 sẽ kích hoạt hào quang xung quanh.

TẨY LUYỆN TRANG BỊ

Dùng trang bị khác cùng vị trí để tẩy luyện. Tẩy luyện sẽ kế thừa dòng chỉ số của trang bị nguyên liệu.

Dùng bạc để tẩy luyện.