Hướng dẫn tướng linh phụ thể game Nhất Kiếm Giang Hồ Mobile

Trên con đường hành hiệp giang hồ, người chơi Nhất Kiếm Giang Hồ Mobile sẽ thu phục được các vị anh hùng vang danh thiên hạ, khiến họ hỗ trợ mình trong các trận đánh tranh hùng.

Hướng dẫn tướng linh phụ thể game Nhất Kiếm Giang Hồ Mobile

Có 6 tướng linh, đến cấp sẽ được khiêu chiến, nếu thắng có thể thu phục và tiến hành phụ thể.

Tăng cấp tướng linh cần dùng linh thạch. Mỗi 10 cấp đột phá 1 lần, cần dùng thần thạch tương ứng. Cấp tướng linh tối đa bằng cấp nhân vật chính.

Mỗi khi đột phá sẽ tăng cấp kĩ năng tướng linh. Sau khi phụ thể sẽ tự động kích hoạt kĩ năng này dù có gọi tướng linh ra hay không.

Trong 1 số phụ bản đặc biệt có thể gọi tướng linh ra hỗ trợ bằng cách tăng đầy vòng nộ. Hết vòng nộ tướng linh sẽ biến mất.

Các bạn có thể cài đặt tự động gọi tướng linh hoặc gọi theo ý muốn bằng cách nhấn vào avatar nhân vật > Cài đặt > tích chọn hoặc bỏ auto gọi tướng linh.