Hướng dẫn chuyển chức trong MU Web

Chuyển chức và chuyển sinh là những tính năng đặc trưng của MU Online và MU Web cũng sở hữu đầy đủ những tính năng. Tương tự như MU Online, mỗi nhân vật trong MU Web sẽ phải thực hiện ba lần chuyển chức. Điều kiện mỗi lần chuyển chức cũng khác nhau và độ khó sẽ được tăng dần.

Chuyển chức lần một

Trong lần chuyển chức thứ nhất, điều kiện bắt buộc đầu tiên là người chơi phải đạt cấp 150. Thứ hai, người chơi cần phải có 1 triệu vàng. Sau đó, người chơi cần đến gặp NPC Sứ Giả Nhiệm Vụ ở Cánh Đồng Băng Tuyết để mở nhiệm vụ chuyển chức lần thứ nhất.

Nhiệm vụ chuyển chức lần thứ nhất có hai phần là tìm Sách Đế Vương và tìm Lệ Tinh Linh/Kiếm Đoạn Hồn/Hồn Tiên Tri. Hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức lần thứ nhất, nhân vật sẽ được tăng thêm 20% điểm thuộc tính khi lên cấp. Sau khi chuyển chức lần một, Kiếm Sĩ trở thành Kỵ Sĩ, Pháp Sư trở thành Ma Đạo Sư, Cung Thủ trở thành Xạ Thủ.

MU Web

Chuyển chức lần hai

Để thực hiện nhiệm vụ chuyển chức lần hai, người chơi cần phải đạt đến cấp 220 và hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức lần thứ nhất. Người chơi cũng phải đến gặp NPC Sứ Giả Nhiệm Vụ để thực hiện nhiệm vụ chuyển chức lần hai.

Nhiệm vụ chuyển chức lần hai cũng được chia thành hai nhiệm vụ nhỏ là tìm Nhẫn Vinh Dự và tìm Đá Đen Tối. Phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức lần hai là vàng và điểm kinh nghiệm. Sau khi chuyển chức lần hai, Kỵ Sĩ thành Thánh Kỵ Sĩ, Ma Đạo Sư thành Thần Pháp Sư và Xạ Thủ thành Thánh Xạ Thủ.

MU Web

Chuyển chức lần ba

Để thực hiện nhiệm vụ chuyển chức lần thứ ba, người chơi cần phải đạt đến cấp độ 300 và hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức lần thứ hai. Tiếp đó, người chơi cần đến Thánh Thành Bóng Tối gặp NPC Suối Linh Tina để mở nhiệm vụ chuyển chức lần thứ ba.

Nhiệm vụ chuyển chức lần thứ ba được chia thành ba nhiệm vụ nhỏ là tìm lửa Thiên Ma Phoenix, tìm sừng Ma Sí Viêm và tìm lông vũ Kẻ Triệu Hồi Rừng Rậm. Hoàn thành mỗi nhiệm vụ này, người chơi sẽ nhận được điểm năng lực nhân vật, vàng và điểm kinh nghiệm. Hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức lần thứ ba, Thánh Kỵ Sĩ thành Thần Kỵ Sĩ, Thần Pháp Sư thành Thần Đạo Sư và Thánh Xạ Thủ thành Thần Xạ Thủ.

MU Web

Hoàn thành cả ba lần chuyển chức, người chơi sẽ nhận được 70 điểm năng lực nhân vật, 137.000 điểm kinh nghiệm và 40.888 vàng.

Các bạn quan tâm tới MU Web có thể tham khảo thêm tại website gamelumi.com/mu.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: