NHN Entertainment thành lập ba công ty con

Theo các thông tin mới được Thisisgame công bố, NHN Entertainment, một thành viên của tập đoàn NHN vừa quyết định thành lập ba công ty con là NHN BlackPick, NHN PixelCube và NHN Studio 629.

NHN Entertainment thành lập ba công ty con 1

NHN BlackPick sẽ vận hành các trò chơi trực tuyến trên PC (EOS, Asta và Football Day) và các trò chơi trên nền tảng di động (Team Nine và Baseball 9 Dan). NHN PixelCube sẽ tập trung vào việc vận hành các trò chơi di động Fish Island, Line POP và Line Jelly. Cuối cùng, NHN Studio 629 sẽ chịu trách nhiệm phát triển các trò chơi di động, đồng thời công ty này cũng chịu trách nhiệm vận hành hai trò chơi di động cho nền tảng Kakao là PokoPang và Wooparoo Mountain.

Có một thông tin khá thú vị là ba công ty con của NHN Entertainment không hoạt động trong một lĩnh vực cụ thể và bao trùm tất cả các hoạt động liên quan đến phát triển và vận hành game. NHN Entertainment sẽ không hạn chế khả năng của các công ty con. Điều này sẽ khiến cho các công ty con của hãng này được độc lập với nhau trong các kế hoạch kinh doanh của mình.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: