Những bộ ảnh cosplay ấn tượng tại Chinajoy 2012

Bên cạnh game và showgirl thì cosplay cũng là một loại “đặc sản” tại Chinajoy mà bất cứ ai cũng phải thử khi tới tham quan hội chợ này. Tại Chinajoy 2012, các công ty game Trung Quốc đã chuẩn bị và trình diễn rất nhiều bộ ảnh ấn tượng về các nhân vật trong game do các hãng này phát hành. Dưới đây là một số bức ảnh ấn tượng về các coser tại Chinajoy 2012 được GameLandVN tổng hợp từ các trang mạng Trung Quốc.

Những bộ ảnh cosplay ấn tượng tại Chinajoy 2012 1
Những bộ ảnh cosplay ấn tượng tại Chinajoy 2012 2
Những bộ ảnh cosplay ấn tượng tại Chinajoy 2012 3
Những bộ ảnh cosplay ấn tượng tại Chinajoy 2012 4
Những bộ ảnh cosplay ấn tượng tại Chinajoy 2012 5
Những bộ ảnh cosplay ấn tượng tại Chinajoy 2012 6
Những bộ ảnh cosplay ấn tượng tại Chinajoy 2012 7
Những bộ ảnh cosplay ấn tượng tại Chinajoy 2012 8
Những bộ ảnh cosplay ấn tượng tại Chinajoy 2012 9
Những bộ ảnh cosplay ấn tượng tại Chinajoy 2012 10
Những bộ ảnh cosplay ấn tượng tại Chinajoy 2012 11
Những bộ ảnh cosplay ấn tượng tại Chinajoy 2012 12
Những bộ ảnh cosplay ấn tượng tại Chinajoy 2012 13
Những bộ ảnh cosplay ấn tượng tại Chinajoy 2012 14
Những bộ ảnh cosplay ấn tượng tại Chinajoy 2012 15
Những bộ ảnh cosplay ấn tượng tại Chinajoy 2012 16
Những bộ ảnh cosplay ấn tượng tại Chinajoy 2012 17
Những bộ ảnh cosplay ấn tượng tại Chinajoy 2012 18
Những bộ ảnh cosplay ấn tượng tại Chinajoy 2012 19
Những bộ ảnh cosplay ấn tượng tại Chinajoy 2012 20
Những bộ ảnh cosplay ấn tượng tại Chinajoy 2012 21
Những bộ ảnh cosplay ấn tượng tại Chinajoy 2012 22
Những bộ ảnh cosplay ấn tượng tại Chinajoy 2012 23
Những bộ ảnh cosplay ấn tượng tại Chinajoy 2012 24
Những bộ ảnh cosplay ấn tượng tại Chinajoy 2012 25

Theo: 163

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: