Những gương mặt đoạt giải Cosplay C3 ChinaJoy 2009

Hôm nay các coser đọat giải cosplay “Cup C3” trang bìa của ChinaJoy 2009 đã chính thức được công bố. Năm ngoái chúng ta đã được chứng kiến những cuộc biểu diễn cosplay vô cùng đặc sắc tại ChinaJoy 2008. Bây giờ chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến các độc giả những gương mặt sáng giá nhất của năm nay để mọi người cùng thưởng thức.

Những gương mặt đoạt giải Cosplay C3 ChinaJoy 2009 1
Những gương mặt đoạt giải Cosplay C3 ChinaJoy 2009 2
Những gương mặt đoạt giải Cosplay C3 ChinaJoy 2009 3
Những gương mặt đoạt giải Cosplay C3 ChinaJoy 2009 4
Những gương mặt đoạt giải Cosplay C3 ChinaJoy 2009 5
Những gương mặt đoạt giải Cosplay C3 ChinaJoy 2009 6
Những gương mặt đoạt giải Cosplay C3 ChinaJoy 2009 7
Những gương mặt đoạt giải Cosplay C3 ChinaJoy 2009 8
Những gương mặt đoạt giải Cosplay C3 ChinaJoy 2009 9
Những gương mặt đoạt giải Cosplay C3 ChinaJoy 2009 10
Những gương mặt đoạt giải Cosplay C3 ChinaJoy 2009 11
Những gương mặt đoạt giải Cosplay C3 ChinaJoy 2009 12
Những gương mặt đoạt giải Cosplay C3 ChinaJoy 2009 13
Những gương mặt đoạt giải Cosplay C3 ChinaJoy 2009 14
Những gương mặt đoạt giải Cosplay C3 ChinaJoy 2009 15
Những gương mặt đoạt giải Cosplay C3 ChinaJoy 2009 16
Những gương mặt đoạt giải Cosplay C3 ChinaJoy 2009 17
Những gương mặt đoạt giải Cosplay C3 ChinaJoy 2009 18
Những gương mặt đoạt giải Cosplay C3 ChinaJoy 2009 19

Theo: GameGate

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: