Những hình ảnh tuyệt mỹ từ Webgame Thiên Thư Kỳ Đàm

Thiên Thư Kỳ Đàm là webgame MMORPG 2D được công ty Oak Pacific Interactive (Trung Quốc) phát triển với những ưu điểm nổi bật về hình ảnh, gameplay, nhiệm vụ, … mang đầy đủ dáng dấp của một MMORPG. Mặc dù mới ra mắt từ tháng 07/2009 những số lượng máy chủ phục vụ của Thiên Thư Kỳ Đàm tại riêng thị trường Trung Quốc đã lên tới con số 34. Theo thông tin mà Xứ sở Game Online được biết, hiện tại bản quyền phát hành sang nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á như: Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Malaysia, Singapore, Philippine và có thể sẽ là Việt Nam trong thời gian tới.

Các bạn game thủ quan tâm tới Thiên Thư Kỳ Đàm có thể tham gia thảo luận tại đây.

Dưới đây là một số hình ảnh tuyệt mỹ của webgame Thiên Thư Kỳ Đàm phiên bản Trung Quốc:

Những hình ảnh tuyệt mỹ từ Webgame Thiên Thư Kỳ Đàm 1
Những hình ảnh tuyệt mỹ từ Webgame Thiên Thư Kỳ Đàm 2
Những hình ảnh tuyệt mỹ từ Webgame Thiên Thư Kỳ Đàm 3

Những hình ảnh tuyệt mỹ từ Webgame Thiên Thư Kỳ Đàm 4

Những hình ảnh tuyệt mỹ từ Webgame Thiên Thư Kỳ Đàm 5

Những hình ảnh tuyệt mỹ từ Webgame Thiên Thư Kỳ Đàm 6

Những hình ảnh tuyệt mỹ từ Webgame Thiên Thư Kỳ Đàm 7

Những hình ảnh tuyệt mỹ từ Webgame Thiên Thư Kỳ Đàm 8

Những hình ảnh tuyệt mỹ từ Webgame Thiên Thư Kỳ Đàm 9

Những hình ảnh tuyệt mỹ từ Webgame Thiên Thư Kỳ Đàm 10

Những hình ảnh tuyệt mỹ từ Webgame Thiên Thư Kỳ Đàm 11

Những hình ảnh tuyệt mỹ từ Webgame Thiên Thư Kỳ Đàm 12

Những hình ảnh tuyệt mỹ từ Webgame Thiên Thư Kỳ Đàm 13

Những hình ảnh tuyệt mỹ từ Webgame Thiên Thư Kỳ Đàm 14

Những hình ảnh tuyệt mỹ từ Webgame Thiên Thư Kỳ Đàm 15

Những hình ảnh tuyệt mỹ từ Webgame Thiên Thư Kỳ Đàm 16

Những hình ảnh tuyệt mỹ từ Webgame Thiên Thư Kỳ Đàm 17

Những hình ảnh tuyệt mỹ từ Webgame Thiên Thư Kỳ Đàm 18

Những hình ảnh tuyệt mỹ từ Webgame Thiên Thư Kỳ Đàm 19

Những hình ảnh tuyệt mỹ từ Webgame Thiên Thư Kỳ Đàm 20

Những hình ảnh tuyệt mỹ từ Webgame Thiên Thư Kỳ Đàm 21

Những hình ảnh tuyệt mỹ từ Webgame Thiên Thư Kỳ Đàm 22

Những hình ảnh tuyệt mỹ từ Webgame Thiên Thư Kỳ Đàm 23

Những hình ảnh tuyệt mỹ từ Webgame Thiên Thư Kỳ Đàm 24

Những hình ảnh tuyệt mỹ từ Webgame Thiên Thư Kỳ Đàm 25

Những hình ảnh tuyệt mỹ từ Webgame Thiên Thư Kỳ Đàm 26

Những hình ảnh tuyệt mỹ từ Webgame Thiên Thư Kỳ Đàm 27

Những hình ảnh tuyệt mỹ từ Webgame Thiên Thư Kỳ Đàm 28

Những hình ảnh tuyệt mỹ từ Webgame Thiên Thư Kỳ Đàm 29

Những hình ảnh tuyệt mỹ từ Webgame Thiên Thư Kỳ Đàm 30

Những hình ảnh tuyệt mỹ từ Webgame Thiên Thư Kỳ Đàm 31

Những hình ảnh tuyệt mỹ từ Webgame Thiên Thư Kỳ Đàm 32

Những hình ảnh tuyệt mỹ từ Webgame Thiên Thư Kỳ Đàm 33

Những hình ảnh tuyệt mỹ từ Webgame Thiên Thư Kỳ Đàm 34

Hàn Thiên Hải

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT:

 
Comments
No_unoccupied

njce 😉

Comments are closed.