PBE 18/11: Ảnh nền cho trang phục mới của 5.23

Theo các thông tin mới cập nhật, Riot Games đã cập nhật ảnh nền cho nhóm trang phục mới của phiên bản 5.23 trong máy chủ thử nghiệm PBE vào chiều ngày 18/11 (theo giờ Thái Bình Dương, tức sáng ngày 19/11/2015 theo giờ Việt Nam). Ngoài ra, Riot Games còn có một số điều chỉnh nhỏ liên quan đến trang phục Void Bringer Illaoi (Illaoi Sứ Giả Hư Không) và cập nhật ảnh đại diện cho ba mẫu mắt mới.

Dự kiến, các trang phục mới và mẫu mắt mới này sẽ được trình làng trong phiên bản 5.23 ra mắt vào tuần tới.

Ảnh nền cho nhóm trang phục mới

PBE 18/11: Ảnh nền cho trang phục mới của 5.23 1
PBE 18/11: Ảnh nền cho trang phục mới của 5.23 2

Elderwood Hecarim (Hecarim Thần Rừng)

Elderwood Hecarim (Hecarim Thần Rừng)
Elderwood Hecarim (Hecarim Thần Rừng)
Elderwood Hecarim (Hecarim Thần Rừng)
Elderwood Hecarim (Hecarim Thần Rừng)

Gragas Caskbreaker (Gragas Hiệp Sĩ Say Rượu)

Gragas Caskbreaker (Gragas Hiệp Sĩ Say Rượu)
Gragas Caskbreaker (Gragas Hiệp Sĩ Say Rượu)
Gragas Caskbreaker (Gragas Hiệp Sĩ Say Rượu)
Gragas Caskbreaker (Gragas Hiệp Sĩ Say Rượu)

Ryze Whitebeard (Ryze Râu Trắng)

Ryze Whitebeard (Ryze Râu Trắng)
Ryze Whitebeard (Ryze Râu Trắng)
Ryze Whitebeard (Ryze Râu Trắng)
Ryze Whitebeard (Ryze Râu Trắng)

Varus Swiftbolt (Varus Mũi Tên Thần Tốc)

Varus Swiftbolt (Varus Mũi Tên Thần Tốc)
Varus Swiftbolt (Varus Mũi Tên Thần Tốc)
Varus Swiftbolt (Varus Mũi Tên Thần Tốc)
Varus Swiftbolt (Varus Mũi Tên Thần Tốc)

Braum Lionheart (Braum Sư Tử Tâm/Braum Trái Tim Sư Tử)

Braum Lionheart (Braum Sư Tử Tâm/Braum Trái Tim Sư Tử)
Braum Lionheart (Braum Sư Tử Tâm/Braum Trái Tim Sư Tử)
Braum Lionheart (Braum Sư Tử Tâm/Braum Trái Tim Sư Tử)
Braum Lionheart (Braum Sư Tử Tâm/Braum Trái Tim Sư Tử)

Chỉnh sửa Void Bringer Illaoi (Illaoi Sứ Giả Hư Không)

Void Bringer Illaoi (Illaoi Sứ Giả Hư Không) có một số chỉnh sửa nhỏ liên quan đến áo giáp và màu tóc.

Void Bringer Illaoi (Illaoi Sứ Giả Hư Không)
Void Bringer Illaoi (Illaoi Sứ Giả Hư Không)
Void Bringer Illaoi (Illaoi Sứ Giả Hư Không)
Void Bringer Illaoi (Illaoi Sứ Giả Hư Không)
Void Bringer Illaoi (Illaoi Sứ Giả Hư Không)

Cập nhật ảnh đại diện cho mẫu mắt mới

Ba mẫu mắt mới (Siêu Sao Đại Chiến 2015 Đội Lửa, Siêu Sao Đại Chiến 2015 Đội Băng và Luyện Rồng) đã được cập nhật ảnh đại diện và sẵn sàng ra mắt.

PBE 18/11: Ảnh nền cho trang phục mới của 5.23

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: