PBE 24/3: Xuất hiện trang phục Vệ Binh Sa Mạc mới

Theo các thông tin mới cập nhật, Riot Games vừa đưa vào máy chủ thử nghiệm PBE 4 trang phục mới, bao gồm 3 trang phục Vệ Binh Sa Mạc cho Rammus, Skarner, Xerath và trang phục Hồ Quang cho Vayne. Dự kiến, các trang phục này sẽ có mặt trong phiên bản 5.7 sau vài tuần nữa.

Rammus Vệ Binh Sa Mạc (Guardian of the Sands Rammus)

Rammus Vệ Binh Sa Mạc dự kiến sẽ được bán với giá 975 RP trên các máy chủ do Riot Games quản lý. Rammus Vệ Binh Sa Mạc có hình ảnh mới, hiệu ứng kĩ năng mới cho Quả Cầu Tốc Độ (Q) và động tác biến về mới.

150325_gamelandvn_pbe01

150325_gamelandvn_pbe02

150325_gamelandvn_pbe03

150325_gamelandvn_pbe04

150325_gamelandvn_pbe05

150325_gamelandvn_pbe06

150325_gamelandvn_pbe07

Skaner Vệ Binh Sa Mạc (Guardian of the Sands Skaner)

Skaner Vệ Binh Sa Mạc có diện mạo mới và các hiệu ứng kĩ năng mới mang âm hưởng từ sa mạc Shurima. Skaner Vệ Binh Sa Mạc dự kiến sẽ được bán với giá 975 RP trên các máy chủ do Riot Games quản lý.

150325_gamelandvn_pbe11

150325_gamelandvn_pbe12

150325_gamelandvn_pbe13

150325_gamelandvn_pbe14

150325_gamelandvn_pbe18

150325_gamelandvn_pbe16

150325_gamelandvn_pbe17

150325_gamelandvn_pbe15

Xerath Vệ Binh Sa Mạc (Guardian of the Sands Xerath)

Xerath Vệ Binh Sa Mạc diện mạo mới, hiệu ứng mới cho các kĩ năng và động tác biến về mới. Trang phục này dự kiến sẽ được bán trên các máy chủ do Riot Games quản lý với giá 1350 RP.

150325_gamelandvn_pbe21

150325_gamelandvn_pbe22

150325_gamelandvn_pbe23

150325_gamelandvn_pbe24

150325_gamelandvn_pbe28

150325_gamelandvn_pbe25

150325_gamelandvn_pbe27

150325_gamelandvn_pbe26

150325_gamelandvn_pbe29

Vayne Hồ Quang (Arclight Vayne)

Vayne Hồ Quang dự kiến sẽ được bán với giá 975 RP trên các máy chủ do Riot Games quản lý. Trang phục này hiện vẫn chưa được hoàn thiện và sẽ tiếp tục chỉnh sửa trong PBE trong các bản cập nhật tiếp theo.

150325_gamelandvn_pbe31

150325_gamelandvn_pbe32

150325_gamelandvn_pbe33

150325_gamelandvn_pbe34

150325_gamelandvn_pbe35

150325_gamelandvn_pbe36

150325_gamelandvn_pbe38

150325_gamelandvn_pbe37

150325_gamelandvn_pbe39

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: