PBE 30/07: Hoàn thiện phiên bản 5.15

Tinh chỉnh giao diện mới

Giao diện mới tiếp tục có điều chỉnh. Cụ thể, Riot Games đã chỉnh sửa lại font chữ, kích thước và vị trí các biểu tượng. Chỉ số lính, KDA và kết quả thi đấu của hai đội nay được đưa lên góc phải màn hình. Các chỉ số của tướng được tăng thêm nhờ vật phẩm, bảng bổ trợ, theo cấp độ và các nguồn khác sẽ được đổi thành màu vàng. Chi tiết về đợt tinh chỉnh giao diện mới các bạn có thể theo dõi thông báo của Riot Rayven tại đây.

lmht phien ban 5.15
lmht phien ban 5.15

Tinh chỉnh Fiora

Cập nhật lại biểu tượng của kĩ năng Lao Tới (Q) cho phù hợp với mái tóc của Fiora.

lmht phien ban 5.15

Tốc độ tấn công theo cấp của Fiora tăng lên 3,2 từ 3.

PBE 30/07: Hoàn thiện phiên bản 5.15 1

Thời gian làm chậm của Nhất Kiếm Nhị Dụng (E) thay đổi thành 40/45/50/55/60% từ 25/35/45/55/65%.

lmht phien ban 5.15

Hủy bỏ thay đổi của Gậy Đầu Lâu

Các thay đổi của Gậy Đầu Lâu được hủy bỏ và đưa về phiên bản giống với các máy chủ chính thức. Chưa rõ khi nào Gậy Đầu Lâu phiên bản mới sẽ được hoàn thiện.

lmht phien ban 5.15

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: