PBE 7/4 và 8/4: Cân bằng hình ảnh và hơn thế nữa

Cân bằng hình ảnh Shaco

150409_gamelandvn_pbe212

150409_gamelandvn_pbe213

150409_gamelandvn_pbe214

150409_gamelandvn_pbe215

Cân bằng hình ảnh Shaco Ở Xứ Thần Tiên

150409_gamelandvn_pbe216

150409_gamelandvn_pbe217

150409_gamelandvn_pbe218

150409_gamelandvn_pbe219

Cân bằng hình ảnh Shaco Hoàng Gia

150409_gamelandvn_pbe220

150409_gamelandvn_pbe221

150409_gamelandvn_pbe222

150409_gamelandvn_pbe223

Cân bằng hình ảnh Shaco Lính Chì

150409_gamelandvn_pbe224

150409_gamelandvn_pbe225

150409_gamelandvn_pbe226

150409_gamelandvn_pbe227

150409_gamelandvn_pbe228

Cân bằng hình ảnh Shaco Công Xưởng

150409_gamelandvn_pbe229

150409_gamelandvn_pbe230

150409_gamelandvn_pbe231

150409_gamelandvn_pbe232

150409_gamelandvn_pbe75

150409_gamelandvn_pbe76

150409_gamelandvn_pbe77

150409_gamelandvn_pbe78

Cân bằng hình ảnh Shaco Tâm Thần

150409_gamelandvn_pbe233

150409_gamelandvn_pbe234

150409_gamelandvn_pbe235

150409_gamelandvn_pbe236

GAMELANDVN.COM

Có thể bạn sẽ thích:  LMHT: Đỉnh của thọt ngày 342

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: