PBE 7/4 và 8/4: Cân bằng hình ảnh và hơn thế nữa

Cân bằng hình ảnh Lux

150409_gamelandvn_pbe95

150409_gamelandvn_pbe96

150409_gamelandvn_pbe97

150409_gamelandvn_pbe98

Cân bằng hình ảnh Lux Phù Thủy

150409_gamelandvn_pbe99

150409_gamelandvn_pbe100

150409_gamelandvn_pbe101

Cân bằng hình ảnh Lux Đạo Tặc

150409_gamelandvn_pbe103

150409_gamelandvn_pbe104

150409_gamelandvn_pbe105

150409_gamelandvn_pbe106

Cân bằng hình ảnh Lux Biệt Kích

150409_gamelandvn_pbe107

150409_gamelandvn_pbe108

150409_gamelandvn_pbe109

150409_gamelandvn_pbe110

Cân bằng hình ảnh Lux Hoàng Tộc

150409_gamelandvn_pbe111

150409_gamelandvn_pbe112

150409_gamelandvn_pbe113

150409_gamelandvn_pbe114

Cân bằng hình ảnh Lux Quân Đoàn Thép

150409_gamelandvn_pbe115

150409_gamelandvn_pbe116

150409_gamelandvn_pbe117

150409_gamelandvn_pbe118

GAMELANDVN.COM

Có thể bạn sẽ thích:  LMHT: Xếp hạng tướng trong phiên bản 4.9

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: