PBE 7/4 và 8/4: Cân bằng hình ảnh và hơn thế nữa

Thử nghiệm gói đa sắc cho Lucian

150409_gamelandvn_pbe38

150409_gamelandvn_pbe39

150409_gamelandvn_pbe40

150409_gamelandvn_pbe41

150409_gamelandvn_pbe42

150409_gamelandvn_pbe43

150409_gamelandvn_pbe44

150409_gamelandvn_pbe45

150409_gamelandvn_pbe46

150409_gamelandvn_pbe48

150409_gamelandvn_pbe49

150409_gamelandvn_pbe50

GAMELANDVN.COM

Có thể bạn sẽ thích:  LMHT: Những thay đổi đầu tiên của phiên bản 6.3

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: