PBE 7/4 và 8/4: Cân bằng hình ảnh và hơn thế nữa

Cân bằng tướng và trang bị

Dr. Mundo

Cập nhật lại chú thích của Dao Phay Nhiễm Khuẩn (Q): Mundo sẽ được hồi lại toàn bộ số máu đã mất đi nếu Dao Phay Nhiễm Khuẩn tiêu diệt được mục tiêu.

150409_gamelandvn_pbe71

Thấu Kính Viễn Thị

Con mắt được tạo ra bởi Thấu Kính Viễn Thị sẽ không thể chọn làm mục tiêu bởi đồng đội.

Rựa Thợ Săn

Máu hồi mỗi giây giảm xuống 6 từ 7.

Cập nhật hiệu ứng mới: Tăng lượng máu mỗi giây lên 12 trong trường hợp dưới 50% máu.

Khiên Băng Randuin

Cập nhật lại chú thích của kích hoạt duy nhất: Làm chậm tốc độ di chuyển của kẻ địch gần kề đi 35% và khiến chúng chịu hiệu ứng Thép Lạnh trong 3 giây. Với mỗi tướng địch bị làm chậm, tăng 15% tốc độ đánh trong 6 giây (60 giây thời gian hồi chiêu).

Vinh Quang Chân Chính

Máu cộng thêm giảm xuống 600 từ 650.

Rìu Đen

Công thức mới: Búa Gỗ + Hỏa Ngọc + 825 vàng (Tổng giá 3.000 vàng).

+400 máu.

+40 sát thương vật lý.

+20% giảm thời gian hồi chiêu.

Nội tại duy nhất: Gây sát thương vật lý lên tướng địch sẽ làm giảm giáp chúng 5% trong 6 giây (cộng dồn tối đa 6 lần là 30%).

Nội tại duy nhất – Thịnh Nộ: Gây sát thương vật lý sẽ tăng 20 tốc độ di chuyển trong 2 giây. Hỗ trợ hạ gục kẻ địch bị trừ giáp hoặc tiêu diệt bất cứ đơn vị nào sẽ tăng 80 tốc độ di chuyển trong 2 giây. Lượng tốc độ di chuyển này bị giảm một nửa với tướng tấn công tầm xa. Nội tại duy nhất này sẽ không cộng dồn với các nội tại cùng tên.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: