Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao: Chi tiết phiên bản Võ Đạo Phong Lưu

Cân bằng môn phái

Thái Bạch

Tăng khoảng cách xuất chiêu Thương Long Xuất Thủy, tăng tổn thương định lực cùng gia tăng khoảng cách hiệu quả của Vũ Khúc – Thương Long Xuất Thủy.

Xuất chiêu Thương Long Xuất Thủy chính xác sẽ tạo nên áp chế trong khoảnh khắc.

Vũ Khúc – Phong Lôi Nhất Kiếm: Đối với mục tiêu bị phá định lực sẽ tạo thành áp chế hoặc đánh ngã.

Thần Uy

Giảm thời gian tụ lực của Cuồng Long Chiến.

Bối Thủy Nhất Kích giờ đây có thể sử dụng trên không, sau khi sử dụng sẽ rơi ngay xuống đất.

Vô Địch Vô Ngã giờ đây có thể giải trạng thái phù không, phát động ở trạng thái phù không lập tức rơi xuống đất.

Thiết Huyết Chinh Trình gia tăng hiệu quả chống đỡ bên ngoài. Khi Thần Uy ở trạng thái phách thể (Vô Địch Vô Ngã cùng Cuồng Long Chiến), tất cả tổn thương tạo thành sẽ cộng dồn vào trạng thái thiết huyết, mỗi tầng trạng thái thiết huyết sẽ làm tất cả sát thương lên bản thân được giảm xuống, cộng dồn nhiều nhất 5 tầng.

Tật Long Thương tạo thành tổn thương sẽ khôi phục khí phách. Ví dụ như Đường Môn sử dụng con rối thả ra chiêu Thế Thân thì Thần Uy chỉ cần dùng Tật Long Thương đánh trúng con rối là sẽ khôi phục được khí phách và tiếp tục xuất chiêu tiếp theo.

Có thể bạn sẽ thích:  Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao đẹp lung linh qua video

Thất Sát – Cuồng Long Chấn tăng thành 5 tầng phá giáp với mục tiêu tạo thành tổn thương địch.

Đường Môn

Sửa lỗi đưa đến trạng thái Hình Thần Hợp sau khi sử dụng kĩ năng Phong Hoa Ẩm Nguyệt, con rối sẽ tăng thêm công kích đánh ra, không hề bị kĩ năng khống chế của đối phương cắt đứt.
Làm cho Tự Thế Thân giải trừ trạng thái rối loạn chân khí.

Giảm tiêu hao kĩ năng Bạo Thiên Tinh xuống còn 20 điểm, Vũ Khúc – Bạo Thiên Tinh không còn tiêu hao.

Tăng cường Thất Sát – Bạo Thiên Tinh. Hiệu quả trước: Bạo Thiên Tinh chỉ tạo thành tổn thương 100% khi chính xác vào đối thủ và gia tăng hiệu quả chống đỡ. Lúc sử dụng Tinh Vũ Phi Hoa không chính xác vào mục tiêu, trong 5 giây, nếu sử dụng Bạo Thiên Tinh sẽ tăng khả năng chống đỡ sát thương lên 100% (nếu được cộng dồn thì chống đỡ có thể lên tới 200%).

Cái Bang

Thất Sát – Bách Liệt Cước: Bách Liệt Cước nhất đoạn đem tốc độ cực nhanh đánh ra, nếu như không chính xác vào người chơi thì dù cho kĩ năng có hoàn thành hay không đều đánh ra nhị đoạn cũng bỏ qua thời gian hồi chiêu của Nộ Tảo Càn Khôn, hoàn thành kĩ năng bạo kích tăng 50%.

Có thể bạn sẽ thích:  Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao: Kĩ năng của Thiên Hương

Sửa lỗi: Truy Phong Thích và Vi Phong Phất Liễu cùng xuất ra một lúc.

Thiên Hương

Sửa lỗi: Thiên Hương Ý Quyết đồng thời cường hóa Hương Ý Ngân và Ngọc Liêm Phất Y.

Hương Ý Ngân loại bỏ định thân, đổi thành giảm tốc độ di chuyển.

Giảm tổn thương định lực.

Chân Võ

Thương Thiện có thể phát động sau khi sử dụng lăn lộn, lúc thả đoạn thứ nhất sẽ không bị Vô Ngân Kiếm Ý bắn ngược.

Tăng khoảng cách hai đoạn buông thả kĩ năng Vô Tích.

Tăng cường hiệu quả sau khi sử dụng Vô Tích, bây giờ có thể ở bất kỳ trạng thái khống chế nào sử dụng hai đoạn Vô Tích để phản kích.

Sửa lỗi bóng của Chân Võ.

Ngũ Độc

Ký Sinh Quyết giảm thời gian đánh bay xuống.

Nguồn:
Big Update – Những thay đổi về các phái – Phần 3.
平衡性调整

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: