Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao: Chi tiết phiên bản Võ Đạo Phong Lưu

Hai chiến trường mới

Tùng Lâm Vấn Chiến (5v5)

Quy tắc thi đấu

Tùng Lâm Vấn Chiến được chia thành ba khu tài nguyên: thú lan, mỏ quặng và tiếu tháp. Trong vòng 15 phút, hai bên cần chiếm lĩnh được ba khu trên, đồng thời lấy được tài nguyên bên trong. Bên nào đạt 600 điểm tài nguyên trước sẽ giành chiến thắng.

Ở chiến trường trung ương, người chơi có thể gặp Kiếm Ý Đại Sư Vu Thanh để trao đổi kiếm ý lấy sự giúp đỡ từ đại sư, được tăng phúc trong thời gian ngắn.

Hướng dẫn thu thập kiếm ý: Đánh bại kẻ địch tước đoạt kiếm ý của đối phương hoặc đánh chết Đệ Tử Luyện Kiếm cùng Đại Đệ Tử Luyện Kiếm cũng có thể nhận được kiếm ý. Thu thập kiếm ý đạt tới mốc nhất định thì sẽ được tăng phúc với thuộc tính tương ứng.

Có thể bạn sẽ thích:  Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao ra mắt trang bị mới lung chú

Chiến lược thi đấu

Điểm chính: Khống chế tài nguyên và chiếm các khu vực trọng yếu. Trong cả cuộc chiến, cần 5 thành viên phối hợp với nhau bảo vệ tài nguyên của đội mình một cách ăn ý nhất.

Lúc Đệ Tử Luyện Kiếm hoặc Đại Đệ Tử Luyện Kiếm được reset thì cần nhanh chóng đánh chết để nhận lấy kiếm ý hoặc là phục kích xung quanh đợi đối phương đánh chết sau đó đánh chết đối phương đoạt kiếm ý.

Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao: Chi tiết phiên bản Võ Đạo Phong Lưu

Trường Châu Cô Nguyệt (15v15)

Quy tắc thi đấu

Trường Châu Cô Nguyệt được chia thành 5 khu tài nguyên, trong vòng 30 phút, bên nào đạt được 3.000 điểm tài nguyên trước sẽ giành được chiến thắng.

Khi đạt tới mốc điểm tài nguyên nhất định sẽ kích phát thủ lĩnh bốn phương chạy đến tiếp viện. Lúc này, dưới sự giúp đỡ của quân chi viện nên tranh thủ chiếm tài nguyên của quân địch hoặc thủ chắc tài nguyên của bên mình.

Có thể bạn sẽ thích:  Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao công bố Di Hoa Cung

Chiến lược thi đấu

Cần chủ động khống chế điểm tài nguyên của phe mình. Luôn đảm bảo điểm tài nguyên ở mức an toàn và vượt trên đối thủ.

Lúc quân địch tấn công mãnh liệt có thể chọn phòng thủ, cũng có thể phân người đi đánh lén tài nguyên của đối thủ hoặc tài nguyên khác chưa bị chiếm.

Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao: Chi tiết phiên bản Võ Đạo Phong Lưu

Nguồn:
Big Update – Chiến trường 5v5 và 15v15 – Phần 4.
全新多人战场

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: