Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao: Chi tiết phiên bản Võ Đạo Phong Lưu

Luận kiếm

Thông tin chi tiết về giải đấu Kiếm Đãng Bát Hoang sẽ được trình làng trong đầu tháng Năm tới đây.

Giải thưởng

Dựa vào vị trí xếp hạng, năm người chơi đứng đầu sẽ được phong các danh hiệu sau: Kiếm Khách, Kiếm Hào, Kiếm Tôn, Kiếm Thánh và Kiếm Thần.

Tất cả các danh hiệu từ Kiếm Hào trở lên đều có cộng thêm thuộc tính nhân vật.

Phần thưởng sẽ được phân phối theo từng cấp, từng hạng mà người chơi đạt được. Người chơi có thể đạt điểm cao nhất là 4.000 điểm. Ngoài ra, người chơi trên cấp độ 81 có thể đạt được phần thưởng tương ứng với số điểm hiệp nghĩa.

160424_gamelandvn_thiennhai03

Thưởng theo hạng

Những người chơi trước hạng 500 sẽ được phần thưởng tương ứng với đoạn vị nhân vật.

Còn trong top 10, người chơi đứng đầu sẽ nhận được phần thưởng là ngoại trang Thiên Sát – Long Chiến Cửu Tiêu, tượng trưng cho sự tôn quý và chỉ có duy nhất một cái. Vì là phần thưởng không khóa nên người chơi có thể bán hoặc để sử dụng.

Có thể bạn sẽ thích:  Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao: Tính năng luận kiếm

Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao: Chi tiết phiên bản Võ Đạo Phong Lưu

Phần thưởng cho người chơi trước hạng 500

Phần thưởng cho người chơi trước hạng 500

Phần thưởng vinh dự trong bảng xếp hạng.

Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao: Chi tiết phiên bản Võ Đạo Phong Lưu

Ngoài ra, phần thưởng còn thể hiện ở trong khung trò chuyện (chat).

Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao: Chi tiết phiên bản Võ Đạo Phong Lưu

Không chỉ có vậy, những người chơi nằm trong danh sách 8 người đứng đầu của cuộc luận kiếm “Kiếm Đãng Bát Hoang” đều có một bức tượng bản thân được dựng lên ở Hàng Châu. Và môn phái có người chơi sở hữu công lực cao nhất sẽ trở thành đại đệ tử và được dựng bức tượng to nhất.

Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao: Chi tiết phiên bản Võ Đạo Phong Lưu

Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao: Chi tiết phiên bản Võ Đạo Phong Lưu

Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao: Chi tiết phiên bản Võ Đạo Phong Lưu

Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao: Chi tiết phiên bản Võ Đạo Phong Lưu

Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao: Chi tiết phiên bản Võ Đạo Phong Lưu

Nguồn:
Big Update – Luận kiếm – Phần 5.
论剑S2赛季

GAMELANDVN.COM

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: