Rift đổi tên thành Thời Không Liệt Ngân

Ngày 27/07/2012 tại Chinajoy 2012, hãng Shanda Games đã cho ra mắt bản chơi thử của MMORPG Rift do hãng Trion Worlds phát triển. Trò chơi này sẽ được đổi tên thành Thời Không Liệt Ngân để phù hợp với các quy định phát hành game online tại Trung Quốc. Cùng theo giới thiệu của Shanda Games tại Chinajoy 2012 thì quá trình dịch thuật của Thời Không Liệt Ngân đã hoàn tất. Dự kiến, trò chơi này sẽ tiến hành thử nghiệm tại Trung Quốc vào tháng Mười tới đây.

Một số hình ảnh của Thời Không Liệt Ngân trong quá trình thử nghiệm tại Chinajoy 2012:

Rift đổi tên thành Thời Không Liệt Ngân 1
Rift đổi tên thành Thời Không Liệt Ngân 2
Rift đổi tên thành Thời Không Liệt Ngân 3
Rift đổi tên thành Thời Không Liệt Ngân 4
Rift đổi tên thành Thời Không Liệt Ngân 5
Rift đổi tên thành Thời Không Liệt Ngân 6
Rift đổi tên thành Thời Không Liệt Ngân 7
Rift đổi tên thành Thời Không Liệt Ngân 8
Rift đổi tên thành Thời Không Liệt Ngân 9
Rift đổi tên thành Thời Không Liệt Ngân 10
Rift đổi tên thành Thời Không Liệt Ngân 11
Rift đổi tên thành Thời Không Liệt Ngân 12
Rift đổi tên thành Thời Không Liệt Ngân 13
Rift đổi tên thành Thời Không Liệt Ngân 14

Theo: QQ

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: