Sắc màu cosplay tràn ngập Asiasoft All Star Battle 2010

Asiasoft All Star Battle 2010 là lễ hội game của Asiasoft được tổ chức vào hồi tháng 9 vừa qua dưới sự tài trợ của Sony. Tham dự lễ hội này có sự góp mặt đầy đủ của các tựa game ăn khách của Asiasoft tại Thái Lan như: Ragnarok Online, Rohan Online, Atlantica Online, Cabal Online, Twelve sky 2, …

Dưới đây là một số hình ảnh cosplay trong hội chợ Asiasoft All Star Battle 2010:

Sắc màu cosplay tràn ngập Asiasoft All Star Battle 2010 1
Sắc màu cosplay tràn ngập Asiasoft All Star Battle 2010 2
Sắc màu cosplay tràn ngập Asiasoft All Star Battle 2010 3
Sắc màu cosplay tràn ngập Asiasoft All Star Battle 2010 4
Sắc màu cosplay tràn ngập Asiasoft All Star Battle 2010 5
Sắc màu cosplay tràn ngập Asiasoft All Star Battle 2010 6
Sắc màu cosplay tràn ngập Asiasoft All Star Battle 2010 7
Sắc màu cosplay tràn ngập Asiasoft All Star Battle 2010 8
Sắc màu cosplay tràn ngập Asiasoft All Star Battle 2010 9
Sắc màu cosplay tràn ngập Asiasoft All Star Battle 2010 10
Sắc màu cosplay tràn ngập Asiasoft All Star Battle 2010 11
Sắc màu cosplay tràn ngập Asiasoft All Star Battle 2010 12
Sắc màu cosplay tràn ngập Asiasoft All Star Battle 2010 13
Sắc màu cosplay tràn ngập Asiasoft All Star Battle 2010 14
Sắc màu cosplay tràn ngập Asiasoft All Star Battle 2010 15
Sắc màu cosplay tràn ngập Asiasoft All Star Battle 2010 16

Ảnh: Asiasoft

Hàn Thiên Hải

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: