Sasa quyết tâm trở thành game thủ chuyên nghiệp

Theo chia sẻ với đây của Sasa trên blog của cô, thì cô đang tham gia vào đội game The Myth, một trong những đội game chuyên nghiệp của MMORPG World of Warcraft. Theo như chia sẻ của cô nàng thì cô tham gia vào The Myth bắt đầu từ tháng 11/2009 và cô chọn The Myth chứ không phải đội game nào khác vì các thành viên của The Myth rất thân thiện và không có sự phân biệt đối xử giữa các thành viên nam và thành viên nữ.

Dưới đây là một số hình ảnh của Sasa tại trụ sở của The Myth tại Nam Kinh (Trung Quốc):

Sasa quyết tâm trở thành game thủ chuyên nghiệp
Sasa quyết tâm trở thành game thủ chuyên nghiệp
Sasa quyết tâm trở thành game thủ chuyên nghiệp
Sasa quyết tâm trở thành game thủ chuyên nghiệp
Sasa quyết tâm trở thành game thủ chuyên nghiệp
Sasa quyết tâm trở thành game thủ chuyên nghiệp
Sasa quyết tâm trở thành game thủ chuyên nghiệp
Sasa quyết tâm trở thành game thủ chuyên nghiệp
Sasa quyết tâm trở thành game thủ chuyên nghiệp
Sasa quyết tâm trở thành game thủ chuyên nghiệp
Sasa quyết tâm trở thành game thủ chuyên nghiệp
Sasa quyết tâm trở thành game thủ chuyên nghiệp
Sasa quyết tâm trở thành game thủ chuyên nghiệp
Sasa quyết tâm trở thành game thủ chuyên nghiệp
Sasa quyết tâm trở thành game thủ chuyên nghiệp
Sasa quyết tâm trở thành game thủ chuyên nghiệp
Sasa quyết tâm trở thành game thủ chuyên nghiệp
Sasa quyết tâm trở thành game thủ chuyên nghiệp

Ảnh: Sasa Blog

Dương Nguyệt Nhi

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: