Singed 1 đấu 5 và cướp được Baron

Singed trong tay Fabulous ToeKnee đã thi đấu xuất sắc khi lấy 1 đấu 5 bằng Singed để cướp Baron có được Penta Kill.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: