Sinh nhật Đột Kích biến thành ngày hội cosplay

Ngày 17/03/2013 vừa qua, VTC Game đã tổ chức offine mừng sinh nhật Đột Kích 5 tuổi tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ, Hà Nội. Ngoài sự xuất hiện của 12 showgirl hóa thân vào những chiến binh Đột Kích quen thuộc, offline mừng sinh nhật Đột Kích còn có sự góp mặt của rất nhiều những bạn trẻ từ hội cosplay Hà Nội cũng đến góp vui với những bộ trang phục thể hiện rõ sự chuyên nghiệp và tình yêu của mình đối với MMOFPS số 1 Việt Nam.

Mời các bạn cùng xem lại những bức ảnh cosplay tuyệt đẹp tại offline mừng sinh nhật Đột Kích nhé!

Sinh nhật Đột Kích biến thành ngày hội cosplay 1
Sinh nhật Đột Kích biến thành ngày hội cosplay 2
Sinh nhật Đột Kích biến thành ngày hội cosplay 3
Sinh nhật Đột Kích biến thành ngày hội cosplay 4
Sinh nhật Đột Kích biến thành ngày hội cosplay 5

Sinh nhật Đột Kích biến thành ngày hội cosplay 6
Sinh nhật Đột Kích biến thành ngày hội cosplay 7
Sinh nhật Đột Kích biến thành ngày hội cosplay 8
Sinh nhật Đột Kích biến thành ngày hội cosplay 9
Sinh nhật Đột Kích biến thành ngày hội cosplay 10

Sinh nhật Đột Kích biến thành ngày hội cosplay 11
Sinh nhật Đột Kích biến thành ngày hội cosplay 12
Sinh nhật Đột Kích biến thành ngày hội cosplay 13
Sinh nhật Đột Kích biến thành ngày hội cosplay 14
Sinh nhật Đột Kích biến thành ngày hội cosplay 15

Sinh nhật Đột Kích biến thành ngày hội cosplay 16
Sinh nhật Đột Kích biến thành ngày hội cosplay 17
Sinh nhật Đột Kích biến thành ngày hội cosplay 18
Sinh nhật Đột Kích biến thành ngày hội cosplay 19
Sinh nhật Đột Kích biến thành ngày hội cosplay 20

Sinh nhật Đột Kích biến thành ngày hội cosplay 21
Sinh nhật Đột Kích biến thành ngày hội cosplay 22
Sinh nhật Đột Kích biến thành ngày hội cosplay 23
Sinh nhật Đột Kích biến thành ngày hội cosplay 24
Sinh nhật Đột Kích biến thành ngày hội cosplay 25

Sinh nhật Đột Kích biến thành ngày hội cosplay 26
Sinh nhật Đột Kích biến thành ngày hội cosplay 27
Sinh nhật Đột Kích biến thành ngày hội cosplay 28
Sinh nhật Đột Kích biến thành ngày hội cosplay 29
Sinh nhật Đột Kích biến thành ngày hội cosplay 30

Sinh nhật Đột Kích biến thành ngày hội cosplay 31
Sinh nhật Đột Kích biến thành ngày hội cosplay 32
Sinh nhật Đột Kích biến thành ngày hội cosplay 33
Sinh nhật Đột Kích biến thành ngày hội cosplay 34
Sinh nhật Đột Kích biến thành ngày hội cosplay 35

Sinh nhật Đột Kích biến thành ngày hội cosplay 36
Sinh nhật Đột Kích biến thành ngày hội cosplay 37

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: