Soi những nội dung mới cập nhật của Aion 4.0

Aion 4.0 là một bản cập nhật cực lớn của Aion Online và mới được NCsoft cập nhật phần đầu tiên cho phiên bản Hàn Quốc vào ngày 20/12/2012 vừa qua. Hai phần tiếp theo của phiên bản 4.0 sẽ được NCsoft cập nhật vào ngày 16/01/2013 và 13/03/2013 tới đây. Phiên bản tiếng Anh thì chắc phải vào cuối tháng Ba sang năm mới có thể lịch trình cập nhật cụ thể lên Aion 4.0.

Một số hình ảnh về lớp nhân vật Xạ thủ (Gunner)

Soi những nội dung mới cập nhật của Aion 4.0 1
Soi những nội dung mới cập nhật của Aion 4.0 2
Soi những nội dung mới cập nhật của Aion 4.0 3
Soi những nội dung mới cập nhật của Aion 4.0 4
Soi những nội dung mới cập nhật của Aion 4.0 5
Soi những nội dung mới cập nhật của Aion 4.0 6
Soi những nội dung mới cập nhật của Aion 4.0 7

Một số hình ảnh về vùng đất mới Katalam

Soi những nội dung mới cập nhật của Aion 4.0 8
Soi những nội dung mới cập nhật của Aion 4.0 9
Soi những nội dung mới cập nhật của Aion 4.0 10
Soi những nội dung mới cập nhật của Aion 4.0 11
Soi những nội dung mới cập nhật của Aion 4.0 12
Soi những nội dung mới cập nhật của Aion 4.0 13
Soi những nội dung mới cập nhật của Aion 4.0 14
Soi những nội dung mới cập nhật của Aion 4.0 15
Soi những nội dung mới cập nhật của Aion 4.0 16
Soi những nội dung mới cập nhật của Aion 4.0 17
Soi những nội dung mới cập nhật của Aion 4.0 18
Soi những nội dung mới cập nhật của Aion 4.0 19

Phim giới thiệu kỹ năng mới của các lớp nhân vật trong Aion 4.0

Chiến trường RvR mới: Fortress Battle và Town Battle

Soi những nội dung mới cập nhật của Aion 4.0 20
Soi những nội dung mới cập nhật của Aion 4.0 21
Soi những nội dung mới cập nhật của Aion 4.0 22
Soi những nội dung mới cập nhật của Aion 4.0 23
Soi những nội dung mới cập nhật của Aion 4.0 24
Soi những nội dung mới cập nhật của Aion 4.0 25
Soi những nội dung mới cập nhật của Aion 4.0 26
Soi những nội dung mới cập nhật của Aion 4.0 27
Soi những nội dung mới cập nhật của Aion 4.0 28
Soi những nội dung mới cập nhật của Aion 4.0 29

Các loại trang phục và vũ khí mới

Soi những nội dung mới cập nhật của Aion 4.0 30
Soi những nội dung mới cập nhật của Aion 4.0 31
Soi những nội dung mới cập nhật của Aion 4.0 32
Soi những nội dung mới cập nhật của Aion 4.0 33
Soi những nội dung mới cập nhật của Aion 4.0 34
Soi những nội dung mới cập nhật của Aion 4.0 35
Soi những nội dung mới cập nhật của Aion 4.0 36
Soi những nội dung mới cập nhật của Aion 4.0 37
Soi những nội dung mới cập nhật của Aion 4.0 38
Soi những nội dung mới cập nhật của Aion 4.0 39
Soi những nội dung mới cập nhật của Aion 4.0 40

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: