Svetlana Quindt trình làng bộ cosplay Vanessa VanCleef

Svetlana Quindt là một coser người Đức khá nổi tiếng trong cộng đồng game thủ yêu thích MMORPG World of Warcraft. Các bộ trang phục cosplay về World of Warcraft do Svetlana Quindt thể hiện đều được cô thiết kế và tự tay thực hiện.

Vanessa VanCleef là bộ trang phục mới nhất của Svetlana Quindt về World of Warcraft. Đây là một con trùm (boss) xuất hiện trong phụ bản Deadmines ở cấp độ Anh hùng (Heroic), cấp độ khó nhất của các phụ bản trong World of Warcraft. Bộ trang phục cosplay này vừa được Svetlana Quindt giới thiệu tại lễ hội Darkmoon Faire Cannes 2012 do hãng Cryptozoic Entertainment tổ chức.

Svetlana Quindt trình làng bộ cosplay Vanessa VanCleef 1
Svetlana Quindt trình làng bộ cosplay Vanessa VanCleef 2
Svetlana Quindt trình làng bộ cosplay Vanessa VanCleef 3
Svetlana Quindt trình làng bộ cosplay Vanessa VanCleef 4
Svetlana Quindt trình làng bộ cosplay Vanessa VanCleef 5
Svetlana Quindt trình làng bộ cosplay Vanessa VanCleef 6
Svetlana Quindt trình làng bộ cosplay Vanessa VanCleef 7
Svetlana Quindt trình làng bộ cosplay Vanessa VanCleef 8
Svetlana Quindt trình làng bộ cosplay Vanessa VanCleef 9
Svetlana Quindt trình làng bộ cosplay Vanessa VanCleef 10
Svetlana Quindt trình làng bộ cosplay Vanessa VanCleef 11
Svetlana Quindt trình làng bộ cosplay Vanessa VanCleef 12
Svetlana Quindt trình làng bộ cosplay Vanessa VanCleef 13
Svetlana Quindt trình làng bộ cosplay Vanessa VanCleef 14
Svetlana Quindt trình làng bộ cosplay Vanessa VanCleef 15
Svetlana Quindt trình làng bộ cosplay Vanessa VanCleef 16

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: