Tam Quốc Truyền Kỳ ra mắt Thiên Ngoại Hữu Thiên

Vào sáng ngày 22/09/2011, trang teaser giới thiệu phiên bản Thiên Ngoại Hữu Thiên của Tam Quốc Truyền Kỳ đã được trình làng. Đồng thời với việc ra mắt trang teaser, nhóm vận hành Tam Quốc Truyền Kỳ cũng đã khẳng định thời gian ra mắt chính thức phiên bản Thiên Ngoại Hữu Thiên vào ngày 29/09/2011.

Tam Quốc Truyền Kỳ ra mắt Thiên Ngoại Hữu Thiên 1

Phiên bản Thiên Ngoại Hữu Thiên sẽ chứng kiến sự chuyển mình của Tam Quốc Truyền Kỳ với hàng loạt tính năng mới được cập nhật. Hệ thống danh tướng sẽ bổ sung 12 danh tướng với chia đều cho cả ba quốc gia Ngụy, Thục, Ngô. Hệ thống đẳng cấp của các kiến trúc, trang bị, tướng, kỹ năng sẽ được nâng lên giới hạn cấp 120.

Đồng thời, phiên bản mới sẽ cập nhật thêm hai kiến trúc mới là Lò Thôi Luyện và Tụ Linh Các. Lò Thôi Luyện sẽ xuất hiện khi người chơi đạt đẳng cấp 105 và giúp người chơi nâng cao các chỉ số của vật phẩm. Khi cấp độ nhà chính đạt cấp 110, Tụ Linh Các sẽ xuất hiện bên cạnh Chợ và Tiền Trang. Khi có Tụ Linh Các, người chơi sẽ có cơ hội nhận được Linh Thạch khi thu thuế với tỉ lệ nhất định. Cấp độ Tụ Linh Các càng cao thì tỉ lệ nhận Linh Thạch càng cao.

Tam Quốc Truyền Kỳ ra mắt Thiên Ngoại Hữu Thiên 2

Ba bản đồ chinh chiến mới sẽ được mở ra tại Hứa Xương, Thành Đô và Kiến Nghiệp. Tại các bản đồ này, người chơi sẽ có khả năng thu phục được các danh tướng mới với các chỉ số cao hơn so với các danh tướng hiện có. Ngoài ra, Tam Quốc Truyền Kỳ còn có hàng loạt các cập nhật mới về tàng bảo đồ, điểm cống hiến bang hội, điều chỉnh chỉ số của một số kỹ năng, …

Thông tin chi tiết các cập nhật mới trong phiên bản Thiên Ngoại Hữu Thiên của Tam Quốc Truyền Kỳ, các bạn game thủ có thể xem thêm tại website tamquoctruyenky.com.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: