TERA: Các kĩ năng mới trong phiên bản Fate of Arun

Theo các thông tin mới cập nhật, Enmasse Entertainment vừa công bố video giới thiệu các kĩ năng mới sẽ xuất hiện trong phiên bản Fate of Arun của TERA Online. Có tổng cộng 9 kĩ năng mới, lần lượt là Shrouded Escape (Reaper), Thunderbolt (Archer), Raze (Berserker), Eviscerate (Slayer), Nova (Sorcerer), Rallying Cry (Lancer), Binding Sword (Warrior), Zenobia’s Vortex (Priest) và Contagion (Mystic).

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: