Tera: Khi các nhân vật game trở thành người mẫu (2)

Tiếp nối bộ ảnh của các chân dài Castanic trong Tera Online, mời các bạn cùng Xứ sở Game Online thưởng thức show trình diễn thời trang do các nam “người mẫu” của tộc này trình diễn.

Tera: Khi các nhân vật game trở thành người mẫu (2) 1
Tera: Khi các nhân vật game trở thành người mẫu (2) 2
Tera: Khi các nhân vật game trở thành người mẫu (2) 3
Tera: Khi các nhân vật game trở thành người mẫu (2) 4
Tera: Khi các nhân vật game trở thành người mẫu (2) 5
Tera: Khi các nhân vật game trở thành người mẫu (2) 6
Tera: Khi các nhân vật game trở thành người mẫu (2) 7
Tera: Khi các nhân vật game trở thành người mẫu (2) 8
Tera: Khi các nhân vật game trở thành người mẫu (2) 9
Tera: Khi các nhân vật game trở thành người mẫu (2) 10
Tera: Khi các nhân vật game trở thành người mẫu (2) 11
Tera: Khi các nhân vật game trở thành người mẫu (2) 12
Tera: Khi các nhân vật game trở thành người mẫu (2) 13
Tera: Khi các nhân vật game trở thành người mẫu (2) 14
Tera: Khi các nhân vật game trở thành người mẫu (2) 15
Tera: Khi các nhân vật game trở thành người mẫu (2) 16
Tera: Khi các nhân vật game trở thành người mẫu (2) 17
Tera: Khi các nhân vật game trở thành người mẫu (2) 18
Tera: Khi các nhân vật game trở thành người mẫu (2) 19
Tera: Khi các nhân vật game trở thành người mẫu (2) 20
Tera: Khi các nhân vật game trở thành người mẫu (2) 21
Tera: Khi các nhân vật game trở thành người mẫu (2) 22
Tera: Khi các nhân vật game trở thành người mẫu (2) 23
Tera: Khi các nhân vật game trở thành người mẫu (2) 24
Tera: Khi các nhân vật game trở thành người mẫu (2) 25
Tera: Khi các nhân vật game trở thành người mẫu (2) 26
Tera: Khi các nhân vật game trở thành người mẫu (2) 27
Tera: Khi các nhân vật game trở thành người mẫu (2) 28
Tera: Khi các nhân vật game trở thành người mẫu (2) 29
Tera: Khi các nhân vật game trở thành người mẫu (2) 30
Tera: Khi các nhân vật game trở thành người mẫu (2) 31
Tera: Khi các nhân vật game trở thành người mẫu (2) 32
Tera: Khi các nhân vật game trở thành người mẫu (2) 33
Tera: Khi các nhân vật game trở thành người mẫu (2) 34
Tera: Khi các nhân vật game trở thành người mẫu (2) 35
Tera: Khi các nhân vật game trở thành người mẫu (2) 36
Tera: Khi các nhân vật game trở thành người mẫu (2) 37
Tera: Khi các nhân vật game trở thành người mẫu (2) 38

Ảnh: En Masse Entertainment

Hàn Thiên Hải (Theo Terafans)

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: