Tera làm nóng GamesCom 2010 bằng trailer mới

Trước ngày khai mạc hội chợ GamesCom 2010, En Masse Entertainment đã tung một đoạn trailer mới về thế giới Arborea. Nội dung chính của đoạn trailer này là giới thiệu về cuộc chiến của các chủng tộc trong Tera chống lại binh đoàn ma quỷ.

Một số hình ảnh cận cảnh về nơi sinh sống của những chiến binh tộc Castanic:

Tera làm nóng GamesCom 2010 bằng trailer mới 1
Tera làm nóng GamesCom 2010 bằng trailer mới 2
Tera làm nóng GamesCom 2010 bằng trailer mới 3
Tera làm nóng GamesCom 2010 bằng trailer mới 4
Tera làm nóng GamesCom 2010 bằng trailer mới 5
Tera làm nóng GamesCom 2010 bằng trailer mới 6
Tera làm nóng GamesCom 2010 bằng trailer mới 7
Tera làm nóng GamesCom 2010 bằng trailer mới 8
Tera làm nóng GamesCom 2010 bằng trailer mới 9

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: