Tera Online: Tộc Elin có thêm lớp nhân vật mới

Theo các thông tin mà NHN Entertainment và Bluehole Studio mới công bố, Tera Online phiên bản Hàn Quốc chuẩn bị cập nhật một nhân vật mới thuộc tộc Elin. Nhân vật mới này sẽ có mặt trong máy chủ Hàn Quốc từ ngày 09/01/2014 tới đây. Các máy chủ tiếng Anh tại khu vực Bắc Mỹ và châu Âu dự kiến sẽ được cập nhật nhân vật mới này vào khoảng cuối năm.
GAMELANDVN.COM


TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: