TGS 2012: Ngắm dàn chân dài hùng hậu của Sony

Là một tên tuổi lớn của làng game Nhật Bản và thế giới, Tokyo Game Show 2012 (TGS 2012) là một cơ hội lớn để Sony quảng bá các sản phẩm và phô trương thanh thế của mình. Tại hội chợ Tokyo Game Show 2012 vừa kết thúc, Sony đã có một màn trình diễn ấn tượng bởi đội ngũ chân dài hùng hậu và áp đảo so với nhiều gian hàng có mặt tại triển lãm lần này.

TGS 2012: Ngắm dàn chân dài hùng hậu của Sony 1
TGS 2012: Ngắm dàn chân dài hùng hậu của Sony 2
TGS 2012: Ngắm dàn chân dài hùng hậu của Sony 3
TGS 2012: Ngắm dàn chân dài hùng hậu của Sony 4
TGS 2012: Ngắm dàn chân dài hùng hậu của Sony 5

TGS 2012: Ngắm dàn chân dài hùng hậu của Sony 6
TGS 2012: Ngắm dàn chân dài hùng hậu của Sony 7
TGS 2012: Ngắm dàn chân dài hùng hậu của Sony 8
TGS 2012: Ngắm dàn chân dài hùng hậu của Sony 9
TGS 2012: Ngắm dàn chân dài hùng hậu của Sony 10

TGS 2012: Ngắm dàn chân dài hùng hậu của Sony 11
TGS 2012: Ngắm dàn chân dài hùng hậu của Sony 12
TGS 2012: Ngắm dàn chân dài hùng hậu của Sony 13
TGS 2012: Ngắm dàn chân dài hùng hậu của Sony 14
TGS 2012: Ngắm dàn chân dài hùng hậu của Sony 15

TGS 2012: Ngắm dàn chân dài hùng hậu của Sony 16
TGS 2012: Ngắm dàn chân dài hùng hậu của Sony 17
TGS 2012: Ngắm dàn chân dài hùng hậu của Sony 18
TGS 2012: Ngắm dàn chân dài hùng hậu của Sony 19
TGS 2012: Ngắm dàn chân dài hùng hậu của Sony 20

TGS 2012: Ngắm dàn chân dài hùng hậu của Sony 21
TGS 2012: Ngắm dàn chân dài hùng hậu của Sony 22
TGS 2012: Ngắm dàn chân dài hùng hậu của Sony 23
TGS 2012: Ngắm dàn chân dài hùng hậu của Sony 24
TGS 2012: Ngắm dàn chân dài hùng hậu của Sony 25

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: