TGS 2012: Những cô nàng showgirl xinh đẹp của Capcom

Trong loạt bài viết về TGS 2012 (Tokyo Game Show 2012) lần trước, chúng tôi đã giới thiệu đến các bạn loạt bài về những cô nàng showgirl xinh đẹp của Gloops, Sony và GREE. Trong loạt bài tuần này, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn những nàng showgirl xinh đẹp của Konami, Namco Bandai, Capcom, Koei Tecmo, LG, Razer và SEGA.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận tại gian hàng của Capcom tại TGS 2012:

TGS 2012: Những cô nàng showgirl xinh đẹp của Capcom 1
TGS 2012: Những cô nàng showgirl xinh đẹp của Capcom 2
TGS 2012: Những cô nàng showgirl xinh đẹp của Capcom 3
TGS 2012: Những cô nàng showgirl xinh đẹp của Capcom 4
TGS 2012: Những cô nàng showgirl xinh đẹp của Capcom 5

TGS 2012: Những cô nàng showgirl xinh đẹp của Capcom 6
TGS 2012: Những cô nàng showgirl xinh đẹp của Capcom 7
TGS 2012: Những cô nàng showgirl xinh đẹp của Capcom 8
TGS 2012: Những cô nàng showgirl xinh đẹp của Capcom 9
TGS 2012: Những cô nàng showgirl xinh đẹp của Capcom 10

TGS 2012: Những cô nàng showgirl xinh đẹp của Capcom 11
TGS 2012: Những cô nàng showgirl xinh đẹp của Capcom 12
TGS 2012: Những cô nàng showgirl xinh đẹp của Capcom 13
TGS 2012: Những cô nàng showgirl xinh đẹp của Capcom 14
TGS 2012: Những cô nàng showgirl xinh đẹp của Capcom 15

TGS 2012: Những cô nàng showgirl xinh đẹp của Capcom 16
TGS 2012: Những cô nàng showgirl xinh đẹp của Capcom 17

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: