TGS 2012: Những showgirl xinh đẹp của Namco Bandai

Trong loạt bài viết về TGS 2012 (Tokyo Game Show 2012) lần trước, chúng tôi đã giới thiệu đến các bạn loạt bài về những cô nàng showgirl xinh đẹp của Gloops, Sony và GREE. Trong loạt bài tuần này, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn những nàng showgirl xinh đẹp của Konami, Namco Bandai, Capcom, Koei Tecmo, LG, Razer và SEGA.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận tại gian hàng của Namco Bandai tại TGS 2012:

TGS 2012: Những showgirl xinh đẹp của Namco Bandai 1
TGS 2012: Những showgirl xinh đẹp của Namco Bandai 2
TGS 2012: Những showgirl xinh đẹp của Namco Bandai 3
TGS 2012: Những showgirl xinh đẹp của Namco Bandai 4
TGS 2012: Những showgirl xinh đẹp của Namco Bandai 5

TGS 2012: Những showgirl xinh đẹp của Namco Bandai 6
TGS 2012: Những showgirl xinh đẹp của Namco Bandai 7
TGS 2012: Những showgirl xinh đẹp của Namco Bandai 8
TGS 2012: Những showgirl xinh đẹp của Namco Bandai 9
TGS 2012: Những showgirl xinh đẹp của Namco Bandai 10

TGS 2012: Những showgirl xinh đẹp của Namco Bandai 11
TGS 2012: Những showgirl xinh đẹp của Namco Bandai 12
TGS 2012: Những showgirl xinh đẹp của Namco Bandai 13
TGS 2012: Những showgirl xinh đẹp của Namco Bandai 14
TGS 2012: Những showgirl xinh đẹp của Namco Bandai 15

TGS 2012: Những showgirl xinh đẹp của Namco Bandai 16
TGS 2012: Những showgirl xinh đẹp của Namco Bandai 17
TGS 2012: Những showgirl xinh đẹp của Namco Bandai 18
TGS 2012: Những showgirl xinh đẹp của Namco Bandai 19
TGS 2012: Những showgirl xinh đẹp của Namco Bandai 20

TGS 2012: Những showgirl xinh đẹp của Namco Bandai 21
TGS 2012: Những showgirl xinh đẹp của Namco Bandai 22
TGS 2012: Những showgirl xinh đẹp của Namco Bandai 23
TGS 2012: Những showgirl xinh đẹp của Namco Bandai 24
TGS 2012: Những showgirl xinh đẹp của Namco Bandai 25

TGS 2012: Những showgirl xinh đẹp của Namco Bandai 26
TGS 2012: Những showgirl xinh đẹp của Namco Bandai 27
TGS 2012: Những showgirl xinh đẹp của Namco Bandai 28
TGS 2012: Những showgirl xinh đẹp của Namco Bandai 29

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: