Thần Điêu Hiệp Lữ tung ảnh cosplay cực ấn tượng

Vào ngày 09/08/2012, MMORPG 2D võ hiệp mang phong cách dễ thương Thần Điêu Hiệp Lữ sẽ tiến hành thử nghiệm closed beta. Để quảng bá cho phiên bản thử nghiệm closed beta, Perfect World đã tung ra bộ ảnh cosplay cực ấn tượng về các nữ hiệp trong game gồm Tiểu Long Nữ, Quách Tương, Hoàng Dung và Lý Mạc Sầu.

Tiểu Long Nữ băng thanh ngọc khiết do Đào Bảo thể hiện

Thần Điêu Hiệp Lữ tung ảnh cosplay cực ấn tượng 1
Thần Điêu Hiệp Lữ tung ảnh cosplay cực ấn tượng 2
Thần Điêu Hiệp Lữ tung ảnh cosplay cực ấn tượng 3
Thần Điêu Hiệp Lữ tung ảnh cosplay cực ấn tượng 4
Thần Điêu Hiệp Lữ tung ảnh cosplay cực ấn tượng 5
Thần Điêu Hiệp Lữ tung ảnh cosplay cực ấn tượng 6

“Hỏi thế gian tình là chi?” – Lý Mạc Sầu do Dã Trư Đào Đào Bảo thể hiện

Thần Điêu Hiệp Lữ tung ảnh cosplay cực ấn tượng 7
Thần Điêu Hiệp Lữ tung ảnh cosplay cực ấn tượng 8
Thần Điêu Hiệp Lữ tung ảnh cosplay cực ấn tượng 9
Thần Điêu Hiệp Lữ tung ảnh cosplay cực ấn tượng 10
Thần Điêu Hiệp Lữ tung ảnh cosplay cực ấn tượng 11
Thần Điêu Hiệp Lữ tung ảnh cosplay cực ấn tượng 12
Thần Điêu Hiệp Lữ tung ảnh cosplay cực ấn tượng 13
Thần Điêu Hiệp Lữ tung ảnh cosplay cực ấn tượng 14

Quách Tương – Ái nữ của Hoàng Dung và Quách Tĩnh do Mộ Mộc thể hiện

Thần Điêu Hiệp Lữ tung ảnh cosplay cực ấn tượng 15
Thần Điêu Hiệp Lữ tung ảnh cosplay cực ấn tượng 16
Thần Điêu Hiệp Lữ tung ảnh cosplay cực ấn tượng 17
Thần Điêu Hiệp Lữ tung ảnh cosplay cực ấn tượng 18
Thần Điêu Hiệp Lữ tung ảnh cosplay cực ấn tượng 19
Thần Điêu Hiệp Lữ tung ảnh cosplay cực ấn tượng 20
Thần Điêu Hiệp Lữ tung ảnh cosplay cực ấn tượng 21
Thần Điêu Hiệp Lữ tung ảnh cosplay cực ấn tượng 22

Tuyệt đại bang chủ Hoàng Dung do Jing Dạ Hiên Mộng Khê thể hiện

Thần Điêu Hiệp Lữ tung ảnh cosplay cực ấn tượng 23
Thần Điêu Hiệp Lữ tung ảnh cosplay cực ấn tượng 24
Thần Điêu Hiệp Lữ tung ảnh cosplay cực ấn tượng 25
Thần Điêu Hiệp Lữ tung ảnh cosplay cực ấn tượng 26
Thần Điêu Hiệp Lữ tung ảnh cosplay cực ấn tượng 27
Thần Điêu Hiệp Lữ tung ảnh cosplay cực ấn tượng 28
Thần Điêu Hiệp Lữ tung ảnh cosplay cực ấn tượng 29
Thần Điêu Hiệp Lữ tung ảnh cosplay cực ấn tượng 30

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: