Thần Khúc ra mắt hệ thống Anh Linh cao cấp

Theo các thông tin mà GameLandVN mới nhận được, người chơi Thần Khúc vừa đón nhận hai tính năng mới trong bản cập nhật tháng Bảy vừa ra mắt là hệ thống khiêu chiến cá nhân Thiên Khung và hệ thống Anh Linh cao cấp.

Thiên Khung

Thiên Khung là tính năng chiến đấu cá nhân dành cho những người chơi đạt cấp 60 trở lên. Những người chơi có cấp độ 60 trở lên có thể đến Thiên Không Thành gặp NPC Wolfau để tiến hành khiêu chiến.

Thần Khúc ra mắt hệ thống Anh Linh cao cấp 1

Có thể xem Thiên Khung là một phó bản vượt ải với độ khó thuộc hàng cao nhất trong Thần Khúc. Thiên Khung có 10 tầng, mỗi tầng có 10 boss trấn giữ. Mỗi lần vượt qua một tầng người chơi sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng có giá trị. Phần thưởng giá trị nhất mà người chơi có thể nhận được khi vượt ải Thiên Khung thành công là Tinh Sa và Tinh Lệ. Đây là những vật phẩm cần thiết để luyện hóa thần cách Anh Linh.

Anh Linh cao cấp

Thông qua tính năng luyện hóa thần cách, người chơi có thể nâng cấp Anh Linh thành Anh Linh cao cấp để nâng cao sức chiến đấu của Anh Linh cũng như bản thân. Để luyện hóa thần cách Anh Linh, người chơi cần phải đạt đến cấp độ 70, Anh Linh phải đạt tới cấp độ 60 và có phẩm chất tím trở lên.

Thần Khúc ra mắt hệ thống Anh Linh cao cấp 2

Luyện hóa thần cách sẽ giữ nguyên cấp độ và kĩ năng của Anh Linh. Điểm chúc phúc và tư chất của Anh Linh mới cũng sẽ được kế thừa toàn bộ từ Anh Linh cũ. Tuy nhiên, luyện hóa thần cách Anh Linh sẽ tăng giới hạn tối đa của các tư chất trưởng thành.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: