Thần Ma Đại Lục: Tình yêu của thần và ma

Mới đây, công ty Perfect World đã cho ra mắt bộ ảnh cosplay mới quảng bá cho MMORPG Thần Ma Đại Lục với chủ đề “Tình yêu của thần và ma”. Câu chuyện kể về tình yêu giữa Howard và Sillia. Tình yêu của hai người đã gặp rất nhiều khó khăn do tín ngưỡng đối lập nhau hoàn toàn.

Thần Ma Đại Lục: Tình yêu của thần và ma 1
Thần Ma Đại Lục: Tình yêu của thần và ma 2
Thần Ma Đại Lục: Tình yêu của thần và ma 3
Thần Ma Đại Lục: Tình yêu của thần và ma 4
Thần Ma Đại Lục: Tình yêu của thần và ma 5
Thần Ma Đại Lục: Tình yêu của thần và ma 6
Thần Ma Đại Lục: Tình yêu của thần và ma 7
Thần Ma Đại Lục: Tình yêu của thần và ma 8
Thần Ma Đại Lục: Tình yêu của thần và ma 9

Ảnh: Perfect World

GAMELANDVN.COM

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: