Thập đại phái đại chiến trong Thiên Long Bát Bộ

Cách đây không lâu, nhà phát hành ChangYou đã tung ra bộ ảnh quảng bá mới của Thiên Long Bát Bộ với sự xuất hiện của các coser nổi tiếng tại Trung Quốc trong vai thập đại phái của Thiên Long Bát Bộ. Bộ ảnh đã tái hiện hết sức chân thực mối quan hệ của thập đại phái trong Thiên Long Bát Bộ thông qua những góc nhìn ấn tượng và đẹp mắt.

Thập đại phái đại chiến trong Thiên Long Bát Bộ 1
Thập đại phái đại chiến trong Thiên Long Bát Bộ 2
Thập đại phái đại chiến trong Thiên Long Bát Bộ 3
Thập đại phái đại chiến trong Thiên Long Bát Bộ 4
Thập đại phái đại chiến trong Thiên Long Bát Bộ 5
Thập đại phái đại chiến trong Thiên Long Bát Bộ 6
Thập đại phái đại chiến trong Thiên Long Bát Bộ 7
Thập đại phái đại chiến trong Thiên Long Bát Bộ 8
Thập đại phái đại chiến trong Thiên Long Bát Bộ 9
Thập đại phái đại chiến trong Thiên Long Bát Bộ 10
Thập đại phái đại chiến trong Thiên Long Bát Bộ 11
Thập đại phái đại chiến trong Thiên Long Bát Bộ 12
Thập đại phái đại chiến trong Thiên Long Bát Bộ 13
Thập đại phái đại chiến trong Thiên Long Bát Bộ 14
Thập đại phái đại chiến trong Thiên Long Bát Bộ 15
Thập đại phái đại chiến trong Thiên Long Bát Bộ 16
Thập đại phái đại chiến trong Thiên Long Bát Bộ 17
Thập đại phái đại chiến trong Thiên Long Bát Bộ 18

Ảnh: ChangYou

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: