Thêm hai nhân vật trong Transformer Universe lộ diện

Ngày 04/04/2014 vừa qua, Jagex đã công bố video giới thiệu hai nhân vật mới trong webgame Transformer Universe mang tên Catapult và Shellshock. Catapult là robot thuộc phe Autobot còn Shellshock là thành viên của Decepticon. Tính đến thời điểm tại, số robot trong Transformer Universe đã được công bố là 6. Theo dự kiến của Jagex, mỗi phe sẽ có 8 nhân vật và các nhân vật còn thiếu sẽ được công bố trong thời gian sắp tới.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: