PBE 9/7: Tinh chỉnh Corsair Quinn và Sea Hunter Aatrox

Cân bằng tướng

Azir

Sát thương của Cát Càn Quét (Q) giảm xuống 55/75/95/115/135 từ 65/85/105/125/145.

PBE 9/7: Tinh chỉnh Corsair Quinn và Sea Hunter Aatrox 1

Elise

Thời gian làm choáng của Kén Nhện (Q) tăng lên 1,6/1,7/1,8/1,9/2 giây từ 1,5 ở mọi cấp độ như bản cập nhật ngày 08/07/2015 (Thời gian làm choáng của Kén Nhện trong phiên bản 5.13 là 1/1,25/1,5/1,75/2 giây).

Thời gian hồi chiêu của Kén Nhện trở lại 14/13/12/11/10 giây từ 14/12,5/11/9,5/8 giây (bằng với phiên bản 5.13).

PBE 9/7: Tinh chỉnh Corsair Quinn và Sea Hunter Aatrox 2

Elise ở dạng nhện sau khi sử dụng kĩ năng Nhện Chúa (R) sẽ gây sát thương phép thay vì sát thương vật lí.

Tỉ lệ sức mạnh phép thuật của Elise ở dạng nhện sau khi sử dụng kĩ năng Nhện Chúa (R) tăng lên 15% từ 10%.

PBE 9/7: Tinh chỉnh Corsair Quinn và Sea Hunter Aatrox 3

Evelynn

Sát thương của Gai Căm Hận (Q) giảm xuống 40/50/60/70/80 từ 40/55/70/85/100.

PBE 9/7: Tinh chỉnh Corsair Quinn và Sea Hunter Aatrox 4

Thời gian làm chậm của Thống Khổ (R) tăng lên 50/65/80% từ 30/50/70%.

PBE 9/7: Tinh chỉnh Corsair Quinn và Sea Hunter Aatrox 5

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: