PBE 9/7: Tinh chỉnh Corsair Quinn và Sea Hunter Aatrox

Cân bằng trang bị

Lưỡi Gươm Đoạt Thuật

Hủy bỏ các thay đổi trong ngày 08/07/2015. Tăng vàng mỗi 10 giây trở lại đúng như phiên bản 5.13.

PBE 9/7: Tinh chỉnh Corsair Quinn và Sea Hunter Aatrox 1

Nanh Băng

Hủy bỏ các thay đổi trong ngày 08/07/2015. Tăng vàng mỗi 10 giây trở lại đúng như phiên bản 5.13.

PBE 9/7: Tinh chỉnh Corsair Quinn và Sea Hunter Aatrox 2

Yêu Sách Của Băng Hậu

Hủy bỏ các thay đổi trong ngày 08/07/2015. Tăng vàng mỗi 10 giây trở lại đúng như phiên bản 5.13.

PBE 9/7: Tinh chỉnh Corsair Quinn và Sea Hunter Aatrox 3

Phù phép Cổ Kiếm

Nội tại duy nhất – Kiếm Phép: Sát thương lan chỉ có tác dụng với các đòn đánh lên quái rừng và không chuyển đổi sát thương thành sát thương phép.

Cập nhật chú thích trang bị mới:

  • Nội tại duy nhất – Kiếm Phép: Sau khi sử dụng kĩ năng, đòn đánh thường kế tiếp sẽ gây 100% sát thương cơ bản (+30% sức mạnh phép thuật) sát thương phép cộng thêm trên đòn đánh (1,5 giây thời gian hồi chiêu).
  • Khi tấn công trực tiếp lên quái rừng, sát thương cộng thêm sẽ lan ra xung quanh mục tiêu và hồi lại cho bạn 8% năng lượng đã mất.

phu phep co kiem
phu phep co kiem
phu phep co kiem
phu phep co kiem

Phù phép Chiến Binh

Nội tại – Hồn Ma Chiến Sĩ: Sát thương chuẩn trong 3 giây giảm xuống 6% từ 10%.

phu phep chien binh
phu phep chien binh
phu phep chien binh
phu phep chien binh

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: