Tinh Võ: Hướng dẫn chế tạo và nâng cấp trang bị

Chế tạo trang bị là một trong những chức năng hấp dẫn trong Tinh Võ nhằm gia tăng sức mạnh của nhân vật, tạo ưu thế khi đi train, đánh boss hay giao chiến với đối thủ khác. Và để bạn đọc hiểu hơn về cách chế tạo vào nâng cấp trang bị, chúng tôi xin giới thiệu hướng dẫn cụ thể về các bước để đục lỗ và khảm nạm và nâng cấp trang bị trong Tinh Võ.

Tinh Võ: Hướng dẫn chế tạo và nâng cấp trang bị 1

NPC Trương Thế Bình

Đục lỗ trang bị

Người chơi sẽ đối thoại NPC Trương Thế Bình trong doanh trại chọn đục lỗ trang bị. Hệ thống sẽ hiển thị giao diện đục lỗ, người chơi sẽ đưa trang bị cần đục vào ô chứa trang bị. Hiện tại mỗi trang bị có thể đục tối đa 3 lỗ : Lỗ Lam,Lỗ Lục và Lỗ Tím. Để tiến hành đục lỗ phải có item hỗ trợ đục tương ứng với từng lỗ Lam, Lục và Tím. Vật phẩm hỗ trợ đục lỗ có bán tại CashShop.

Tinh Võ: Hướng dẫn chế tạo và nâng cấp trang bị 2
Tinh Võ: Hướng dẫn chế tạo và nâng cấp trang bị 3

Giao Diện Ô Đục Lỗ

Tinh Võ: Hướng dẫn chế tạo và nâng cấp trang bị 4

Vật phẩm hỗ trợ đục lỗ ( Đục lỗ tím,lam,lục)

Khảm nạm trang bị

Khi muốn khảm nạm trang bị, người chơi cũng sẽ đối thoại với NPC Trương Thế Bình chọn Khảm Bảo Thạch. Hệ thống sẽ hiển thị giao diện Khảm Bảo Thạch, đưa trạng bị cần khảm nạm vào ô chứa trang bị. Hiện tại có thể Khảm tối đa 3 loại bảo thạch: Lam, Lục, Tím. Tương ứng với 3 loại bảo thạch sẽ có những tính chất riêng. Khi khảm bảo thạch thành công trang bị sẽ được công thêm tính chất của bảo thạch đó

Tinh Võ: Hướng dẫn chế tạo và nâng cấp trang bị 5

Giao diện khảm nạm

Tinh Võ: Hướng dẫn chế tạo và nâng cấp trang bị 6

Khảm nạm thành công

Nâng cấp trang bị

Để nâng cấp 1 món trang bị người chơi cần ít nhất là 2 món trang bị cùng loại trở lên (2 đồ thì tỷ lệ thành công là 49%, 3 món thì tỷ lệ thành công là 64%, 4 đồ tỷ lệ thành công 100%). Trang bị cùng loại phải cùng 1 hệ mới có thể nâng cấp được. Bỏ món đồ cần nâng cấp vào ô chính giữa như trong hình, các nguyên liệu để nâng cấp nếu đạt điều kiện cùng loại khi đó sẽ sáng lên.

Để các nguyên liệu vào các ô xung quanh, tối thiểu là 2 món sau đó bấm “Tăng phẩm chất”, nếu thất bại thì bạn sẽ mất nguyên liệu chế tạo, nếu thành công thì các chỉ số của món trang bị sẽ tăng lên.

Ảnh: VNG

GAMELAND.VN (Theo VNG)

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: